SQLITE3 Base de datos en Ubuntu

samuel vargas

samuel vargas

flellow

2 · 2 min ler

Configuración Ambiente:
– Ubuntu 20 Focal
– sqlite3 3.31.1

Actualizamos o índice de repositorio

sudo apt update

Instala a base de datos co seguinte comando:

sudo apt install sqlite3

Unha vez instalado comprobamos a versión

sqlite3 --version 3.31.1 2020-01-27 19:55:54

para ingresar a consola de comandos SQLITE3 executamos:

sqlite3SQLite version 3.31.1 2020-01-27 19:55:54
Enter ".help" for usage hints.
Connected to a transient in-memory database.
Use ".open FILENAME" to reopen on a persistent database.sqlite> .quit
  • .QUIT: comando para saír da consola de comandos
  • .help: Información de axuda

Crear a base de datos

O seguinte comando crea o ficheiro da base de datos e entra na consola de comandos, se o ficheiro xa está cargado e introduza os contras Comando de onda.

sqlite dbsample.db

Crear unha táboa

As seguintes instrucións son SQLS para crear unha táboa chamada “Usuarios” e engadir 3 rexistros.

sqlite> CREATE TABLE users (id INT(4), name VARCHAR(20), type VARCHAR(10));sqlite> INSERT INTO users (id, name, type) VALUES (1000, 'Steve', 'Admin');sqlite> INSERT INTO users (id, name, type) VALUES (2000, 'Elon', 'User');sqlite> INSERT INTO users (id, name, type) VALUES (3000, 'Bill', 'User');
  • .table: comando para comprobar as táboas da base de datos.
  • .schema inxenuo: comando de consulta de consulta de a creación da táboa.

Consultar datos dunha táboa

sqlite> SELECT * FROM users;
1000|Steve|Admin
2000|Elon|User
3000|Bill|Usersqlite> .mode column
sqlite> SELECT * FROM users;
1000 Steve Admin
2000 Elon User
3000 Bill User
  • .mode columna: mostra a información de A consulta en forma de columnas

Podemos executar directamente a consulta sen introducir a consola de comando SQLITE3 do formulario:

sqlite3 -line dbsample.db 'SELECT * FROM users;'id = 1000
name = Steve
type = Adminid = 2000
name = Elon
type = Userid = 3000
name = Bill
type = User

Outros comandos

  • .Database: información de localización da base de datos
sqlite> .database main: /home/linuxtips/sqlitedb/dbsample.db
  • . Mostrar: Información de configuración

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *