Base de Dades SQLite3 en Ubuntu

Samuel Vargas
Samuel Vargas

Follow

Jan 2 · 2 minuts read

Entorn de configuració: a – Ubuntu 20 Focal
– SQLite3 3.31.1

Actualitzem l’índex de l’repositori

sudo apt update

Instal·lem la base de dades amb la següent comanda:

sudo apt install sqlite3

Un cop instal·lat verifiquem la versió

sqlite3 --version 3.31.1 2020-01-27 19:55:54

Per a ingressar a la consola de comandaments d’SQLite3 executem:

sqlite3SQLite version 3.31.1 2020-01-27 19:55:54
Enter ".help" for usage hints.
Connected to a transient in-memory database.
Use ".open FILENAME" to reopen on a persistent database.sqlite> .quit
  • .quit: Comando per sortir de la consola de comandaments
  • .help: Informació d’ajuda

Crear base de dades

el següent comanda crea l’arxiu de la base de dades i ingressa a la consola de comandes, si ja existeix l’arxiu sol el carrega i ingressa a la cons onada d’ordres.

sqlite dbsample.db

Crear una Taula

Les següents instruccions són SQLs per crear una taula anomenada “users” i afegir 3 registres .

sqlite> CREATE TABLE users (id INT(4), name VARCHAR(20), type VARCHAR(10));sqlite> INSERT INTO users (id, name, type) VALUES (1000, 'Steve', 'Admin');sqlite> INSERT INTO users (id, name, type) VALUES (2000, 'Elon', 'User');sqlite> INSERT INTO users (id, name, type) VALUES (3000, 'Bill', 'User');
  • .table: Ordre per consultar les taules de la base de dades.
  • .schema NOMBRETABLA: Comando d’ consulta de l’Query de creació de la taula.

Consultar dades d’una taula

sqlite> SELECT * FROM users;
1000|Steve|Admin
2000|Elon|User
3000|Bill|Usersqlite> .mode column
sqlite> SELECT * FROM users;
1000 Steve Admin
2000 Elon User
3000 Bill User
  • .mode column : Visualitza la informació de la consulta en forma de columnes

Podem executar directament la consulta sense entrar a la consola de comandaments de SQLite3 de la forma:

sqlite3 -line dbsample.db 'SELECT * FROM users;'id = 1000
name = Steve
type = Adminid = 2000
name = Elon
type = Userid = 3000
name = Bill
type = User

Altres Ordres

  • .database: Informació de la ubicació de la base de dades
sqlite> .database main: /home/linuxtips/sqlitedb/dbsample.db
  • .show: Informació de configuració
sqlite> .show echo: off
eqp: off
explain: auto
headers: off
mode: column
nullvalue: ""
output: stdout
colseparator: "|"
rowseparator: "\n"
stats: off
width:filename: dbsample.db

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *