a broma infinita

base de concursos “un clic, dez pesos”

1) o organizador deste concurso (en diante: o “concurso”) é TELEFÓNICA MÓVILOS ARGENTINA SA (en diante “O organizador” e / ou “Movistar” indistintamente). A participación neste concurso é gratuíta e implica o coñecemento completo e a aceptación destas bases.

Definicións:

Proxecto: chámase o emprendedor do usuario do creador que ten lugar por un tempo Limited, e que ten como obxectivo alcanzar un resultado único, na órbita artística, o social, o deseño, a invención e / ou calquera outro tipo de creación adecuado para ser presentado e difundido no sitio web.

Usuario colaborador: Todo o que se rexistra no sitio web para ser habilitado e ter a posibilidade de facer contribucións de diñeiro aos proxectos publicados polos usuarios creativos (en diante “Contribucións”) a través do sitio web.

Usuario creador: todo isto está rexistrado no sitio web para cargar, rexistrar, incorporar e / ou introducir un proxecto (como se define a continuación), a través dos procedementos, mecanismos e con respecto ao total dos termos e c Onditions xerais da páxina web www.idea.me, e a estes termos e condicións particulares para os usuarios creativos. O usuario do creador declara e garante que ten habilidades e coñecementos suficientes para o desenvolvemento dos proxectos que publicarán en Ideame e un coñecemento suficiente do funcionamento do sitio web.

Movistar participa neste concurso únicamente como A Colaborador, como se define anteriormente. Movistar non asume ningunha responsabilidade pola plataforma ideada, os seus termos e condicións publicados en www.idea.me, os proxectos dos emprendedores ou o destino que este o dálles ás cantidades de diñeiro que Movistar traerá mensualmente.

2) A participación neste concurso só se pode facer: (a) entre 06/29/15 e 31/05/16 inclusive para a colaboración do proxecto; e (b) do 29/06/15 ao 30/05/16 para a publicación dun proxecto. Será válido ao longo do ámbito da República Arxentina.

3) “A Click, Dez Pesos” é un concurso cunha duración limitada, xa que foi exposto no punto anterior e a xente pode participar como colaboradores física, máis de 18 anos, que son ou sen clientes de Telefónica MÓVILO ARGENTINA SA. Quen quere colaborar nun proxecto. Presentar un proxecto como “creador” e ter o beneficio adicional da colección de proxectos, deben ser (i ) Individuos de idade legal, titulares de clientes de Telefónica MÓVILOS ARGENTINA SA (en diante “Movistar”), e (ii) persoas xurídicas de Movistar a través dos seus representantes, que cumpren os requisitos establecidos nestas bases. En ambos casos, os participantes deben atoparse en conta correcta e abonado activo elevado.

4) A participación dos menores está prohibida.

5) A participación neste concurso é totalmente gratuíta para os participantes, excluíndo calquera gasto no que poderían incurrir con razón para a participación.

6) Formas de participación:

A participación neste concurso implica o coñecemento e a aceptación destas bases e condicións e os termos e condicións de Ideame publicados en www.idea.me.

alí son 2 xeitos de participar

 1. Como creador: un creador é unha persoa que ten un proxecto que ten que financiar. Para presentar un proxecto, debe:
 1. Definir o obxectivo económico baseado no par de orzamentos necesarios Para levar adiante, considerando as comisións necesarias
 2. levantar un período de recolleita de fondos de non menos de 7 días e non máis de 65 días en todos ou nada proxectos, e 65 días en proxectos Allum.
 3. Determine o tipo de colección. Todo ou nada para proxectos que só recadarán fondos se alcanzan o 100% ou máis do solicitado, ou todos os fondos que recadarán fondos para alcanzar o seu obxectivo económico (exclusivo de proxectos dentro das categorías de impacto social e inicio)
 4. Describir claramente o proxecto, incluír imaxes e unha presentación de vídeo
 5. ARM unha lista de recompensas con cantidades que a xente debe colaborar para levala e así conseguir un intercambio dun produto ou servizo.
 6. Escribe unha descrición de quen é e o teu fondo.

Os creadores poderán gozar do beneficio dos fondos para os proxectos de Telefónica Móvilo Argentina SA. Pola súa banda, ten que completar todos os datos persoais que son necesarios nos formularios de carga do proxecto por IDEMAME.

Os creadores para cargar o importe recibido pola contribución da comunidade de Movistar, deben facturar todo ese importe a ideado que entregará os fondos entre 30 días despois da conclusión do período de recapitude do devandito proxecto .

 1. Como colaborador: son as persoas que queren contribuír a través da recompensa de $ 10 da comunidade de Movistar nos proxectos presentados na plataforma para este fin. Só deben ser rexistrados usuarios de ideame.

Todos aqueles colaboradores que desexen participar no concurso a través de www.idea.me/comunidadMovistar e / ou www.idea.me, deben analizar os proxectos seleccionados e publicados e decidir que proxecto Grant, a través do seu clic e rexistro, o importe de 10 dólares que se deducirá da suma que proporcionará Movistar mensualmente no marco deste concurso, a fin de axudar aos proxectos dos creadores a realizar.

Os participantes, a través desta mecánica, non farán unha contribución sucia dos proxectos. Cada clic fará que a contribución de 10 dólares por Movistar ao proxecto elixida polo participante, que se deducirá da suma monetaria que contribuíu mensualmente por Movistar para tales fins.

Todos os participantes poden participar ata 1 (( un) unha vez por mes e, en consecuencia, escolle un único proxecto para votar. Antes da participación e concesión do seu voto, os participantes deben completar os seguintes datos persoais: nome, apelido, usuario, correo electrónico e contrasinal.

sen prexuízo diso, os participantes que desexen facer as súas propias contribucións dos proxectos do Os creadores poderán facelo a través do sitio web de ideas (www.idea.me) de acordo cos seus termos e condicións.

7) sen prexuízo diso, os participantes que desexen realizar contribucións cen para os proxectos dos creadores poderán facelo a través do sitio web de ideas (www.idea.me) de acordo cos seus termos e condicións.

8) Movistar contribuirá a cantidade de $ 50,000 (cincuenta mil pesos) por mes, por 12 meses, que pode distribuírse totalmente ou parcialmente durante cada mes e entre un ou máis proxectos dos creadores seleccionados para o mes correspondente, de acordo con cantas contribucións das persoas da comunidade recibiron durante ese mes.

Si durante un eu S non se alcanzará para distribuír a suma de $ 50,000 porque non se logrou todas as 5.000 contribucións da comunidade durante ese mes ou se un creador que optou pola opción “All ou Nothing” e non chegaría a O seu obxectivo, a suma que non se distribuíu será acumulativa coa suma de 50.000 dólares do mes seguinte.

Os períodos mensuais serán:

 1. de 29 a 30 do mes de xuño de 2015
 2. do 1 ao 31 de xullo de 2015
 3. do 1 ao 31 de agosto de 2015
 4. do 1 ao 30 de setembro de 2015
 5. do 1 ao 31 de outubro de 2015
 6. do 1 ao 30 de novembro de 2015
 7. do 1 ao 31 do mes de decembro de 2015
 8. de 1 a 31 do mes de xaneiro de 2016
 9. do 1 ao 29 do mes de febreiro de 2016
 10. do 1 ao 29 31 do mes de marzo de 2016
 11. de 1 a 30 do mes de abril de 2016
 12. do 1 ao 31 do mes de maio de 2016

9) As sumas monetarias destinadas por Movistar para contribuír aos proxectos dos creadores non inclúen ningún outro ben ou servizo distinto dos mencionados anteriormente, serán persoais dos creadores que teñan dereito a obtelos, segundo acordado con ideado , e non poden esixir o intercambio por calquera outro beneficio, nin sequera cando o creador non puidese gozar das sumas totalmente ou parcialmente por ningún motivo. As sumas depositaranse ás contas virtuais que o creador ten aberto na plataforma de IDESAME. En ningún caso, o Creador pode ser asignado as cantidades.

Todos os custos que derivan da obtención das cantidades de diñeiro, así como calquera imposto que debería ser gravado ou en relación con eles, así como tamén o Os gastos incorridos polo creador cando recordou que os reclamen ou a facelos efectivos, estará ao mando.

Os creadores deben emitir unha factura para todas as contribucións recibidas a través da comunidade de Movistar, a Idea Argentina SRL, entón que poden cargar eses fondos, sen excepción. Unha vez facturado, recibirán a transferencia de fondos despois de 30 días despois de recibir a factura, na conta bancaria activa dun banco na República Arxentina en nome do Creador.

10) Os colaboradores que participaran no concurso só terán dereito a contribuír en nome da comunidade de Movistar e non obterán un premio de Ideame ou Movistar ou recompensa polo creador, xa que é un Acción social que ten como obxectivo axudar aos creadores a participar da plataforma ideada.

11) Movistar non será responsable dos danos e perdas que os creadores ou colaboradores sofren, nas súas persoas ou bens na ocasión do premio e / ou por participación no concurso.

12) Como se esperaba nos termos e condicións de ideas, isto pode cancelar calquera publicación en calquera momento dun proxecto que non respecta as disposicións destes Termos e condicións. Isto non pode ser un motivo para queixas para os creadores e colaboradores.

13) Movistar non garante o acceso, a posibilidade de uso continuo, o correcto funcionamento e o estado de www.idea.me/comunidadMovise. Pola súa banda, Movistar non coñece os contidos e servizos dos eventuais sitios vinculados ou asociados coas publicacións dos creadores.

14) Todos os contidos www.idea.me/comunidadMovise (como meramente enunciación: marcas, Os nomes comerciais, signos distintivos, textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, ligazóns e outros contidos audiovisuais ou de son, así como o seu deseño gráfico e código fonte) son propiedade intelectual de Movistar, ideame ou creadores, segundo corresponda , sen poder entender aos participantes ou ningún terceiro.

Movistar e Ideame non teñen ningún dereito de propiedade sobre o contido dos proxectos publicados polos creadores do ideal ou no sitio web de WWW. Me / CommunityMovision

15) Movistar non será obrigado a publicar nos seus medios se os proxectos dos emprendedores terían éxito ou non. Movistar non terá a obriga de aceptar dentro da páxina de ideas curadas. I / CommunityMoving todos os proxectos que publican os creadores por máis do que son clientes de Telefónica Móbiles Argentina SA.

16) Participación no concurso é Sen obriga de comprar ou contratar ningún produto ou servizo de Telefónica MÓVILOS ARGENTINA SA e / ou as súas empresas ligadas.

17) Os colaboradores e creadores proporcionan o seu consentimento expreso a Movistar para difundir os datos persoais estrictamente necesarios para o cumprimento do propósito de publicidade nos medios e formularios que Movistar e Deviseam determinan libremente , sen dereito a compensación (nome, identificación, enderezo, imaxes, voces, videos e calquera material cargado ao sitio www.idea.me/comunidadMovistar) nos medios e formularios que Movistar ten, sen o dereito de compensación, por iso , durante a validez do concurso e ata que transcorreu vinte e catro (24) meses da súa conclusión.

En particular, os colaboradores, ademais, capacitando a Movistar para informar os seus datos persoais a Ideam, así como IDEE Movistar e os creadores co único propósito de verificar a súa participación no concurso. Neste sentido, os participantes aseguran que a información e os datos persoais que sexan precisos serán precisos, precisos e verdadeiros.

18) As sumas monetarias que non se entregan – polo motivo que era – será capaz de Movistar , con fixación para o que se prevé no punto 8 destas bases.

19) colaboradores e creadores consentir e capacitar o coñecemento e uso da información rexistrada no momento da participación neste concurso para a actualización a base de datos da empresa.

20) Movistar resérvase o dereito de establecer e regra sobre aquelas situacións ou circunstancias que non se proporcionan expresamente nestas bases e condicións, reservando o dereito de cancelar, suspender ou modificar este concurso por non -Complatancias estrañas que son alieníxenas á súa vontade.

21) O medio de difusión a través do cal o concurso pode ser difundido pode ser atl, btl, medios dixitais e sitios www.idea. Me, ww. w.idea.me/comunidadMovistar e www.movistar.com.ar/Community.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *