SAVALnet CL (Català)

La migranya és un problema clÃnic important en els nens ± us d’edat escolar, amb un predomini estimat de 2.7% a l’10%. Es caracteritza principalment per atacs intensos de dolor, palpitacions, mal unilateral, sovint acompanyats ± at per náuseas, vómitos, fotofòbia i fotofòbia. El tractament pediátrico de el mal de cap inclou un rà © gimen individual de mesures farmacológicas i no farmacológicas. El principal suport de l’tractament sintomático és l’analgèsia oral o mitjançant supositoris, però no hi ha evidència disponible respecte a l’ús de la migranya a la nena ± ez. L’objectiu d’aquesta revisió va ser determinar i descriure els assajos clÃnics controlats seleccionats a l’atzar referent a l’eficàcia ia la tolerabilitat de l’tractament sintomático a nens ± us. Pediatres holandesos van realitzar la revisió sistemática segons els estándares de la col·laboració Cochrane. Es van avaluar els efectes de l’maneig sintomático a nens ± us menors de 18 anys ± us amb cefalea, usant la milloria clÃnica de el dolor com a mesura de resultat. El anàlisis quantitatiu i qualitatiu va ser conduït segons el tipus d’intervenció.
Un total de 10 estudis van ser inclosos, dels quals 6 van complir amb nivells d’alta qualitat. El nombre de participants en cada recerca es extendió de 14 a 653, amb un total de 1575 pacients registrats a la revisió. La milloria clÃnica es consideró rellevant quan la migranya dels pacients declinava prop de l’50%. Pel que fa a l’tractament analgà © sic oral, va ser avaluada l’eficàcia de l’paracetamol, ibuprofèn i nimesulida. En comparació amb placebo, el paracetamol (risc relatiu: 1.5; IC de el 95%: 1.0-2.1) i l’ibuprofèn (RR: 1.5; IC de el 95%: 1.2-1.9) van reduir notòriament el mal de cap. El acetaminofà © n i l’ibuprofèn són més eficaços en la reducció dels símptomes 1 i 2 hores desprà © s d’administrats versus placebo amb efectes nocius de menor importància. No encontró cap disparitat en efecte entre paracetamol, ibuprofèn o nimesulida. Tambà © en comparació amb placebo, el sumatriptán nasal en aerosol (RR: 1.4; IC de el 95%: 1.2-1.7) va ser capaç de reduir notòriament el dolor però amb més esdeveniments adversos. No encontró cap diferència de valor entre els triptans i el placebo oral. En general, totes les medicacions van ser ben tolerades, però considerablement més esdeveniments adversos van ser reportats per sumatriptán. Tampoc es encontró alguna diferència en efecte entre la dihidroergotamina i placebo. Xalet En conclusió, paracetamol, ibuprofèn i sumatriptán nasal són tractaments farmacológicos eficaços per als episodis de migranya en pediatria. La totalitat dels tractaments només es van avaluar en 1 ų 2 estudis, el que limita la generalización dels resultats. Els autors recomanen la realització d’un assaig prou gran, de selecció a l’atzar, controlat i d’alta qualitat que evalúe les diverses medicacions sintomáticas comparades entre si o contra placebo.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *