El retorn de l’dinosaure

Quan tractem text és habitual necessitar eliminar els espais en blanc innecessaris. Java disposa de diversos mètodes de la classe String que ens permeten netejar una cadena de caràcters eliminant els espais a el principi i a al final a través d’trim o fent ús de replaceAll.
a
En el següent codi s’exposen alguns exemples pràctics:

public static void main(String args) {
//Un espacio al principio, espacios en el medio y un espacio al final
String x = " Hola, que tal ";
String y;
y = x.trim(); System.out.println(y);
//Elimina los espacios al comienzo y al final, pero no los intermedios
//Resultado: "Hola, que tal"
//Reemplaza todos los espacios por el carácter vacío
y = x.replaceAll(" ", ""); System.out.println(y);
//Resultado: "Hola,quetal"
//Reemplaza varios espacios en blanco por uno
y = x.replaceAll(" +", " "); System.out.println(y);
//Resultado: " Hola, que tal "
//Reemplaza varios espacios por uno y elimina los del comienzo y el final
y = x.replaceAll(" +", " ").trim(); System.out.println(y);
//Resultado: "Hola, que tal"
}

Una gran part de les vegades utilitzarem l’última opció, l’ús de replaceAll juntament amb el de trim, això ens permet netejar tots els espais a el principi i a al final i reduir els espais intermedis exactament a un. a ⸎ Què representa “+” en replaceAll?

Aquest mètode permet reemplaçar un String (sigui un caràcter o un conjunt d’ells) dins de l’altra retornat l’String resultant.
a
La capçalera de l’mètode és la següent:
a
public String replaceAll (String regex, String replacement)
a
regex – el text a reemplaçar, es pot utilitzar simplement una cadena de caràcters o un patró com és el cas.
replacement – el text amb el qual es va a reemplaçar.
a
en el nostre patró “+”, utilitzem l’espai en blanc i el caràcter +, que és equivalent a un o més caràcters, amb això el que vam indicar és que busqui els espais en blanc, estiguin formats per un únic espai o per més d’un.

a

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *