Cite This Item (Català)

Abstract

Aquest article estudia la circulació i apropiació de la legislació electoral a Colòmbia entre 1855 i 1886. Ofereix algunes respostes i una nova perspectiva per a l’estudi de la propagació, recepció i lectura de la democràcia a Colòmbia i Hispanoamèrica al segle XIX. El treball obre amb un estudi de la circulació de les constitucions i les lleis electorals, en un esforç per examinar les diferents maneres en què els governants, diaris, llibreries i botigues van expandir aquest camp de la cultura escrita. S’ofereix també una anàlisi de com es van apropiar d’aquesta legislació electoral nombrosos sectors de la societat en diferents contextos. L’assaig conclou amb unes reflexions sobre les dues primeres seccions, qüestiona alguns llocs comuns de la historiografia imperial sobre les repúbliques d’Hispanoamèrica, i indaga pel lloc que va tenir la circulació d’aquestes constitucions i lleis electorals en un món encara dominat pels imperis i els regnes. This article studies the circulation and appropriation of electoral legislation in Colòmbia between 1855 and 1886. It offers some answers and a new perspective for the study of propagation, reception, and understanding of democracy in Colòmbia and Spanish America during the Nineteenth century. This work opens with a study on the circulation of Constitutions and electoral laws in order to examini the different ways politicians, newspapers, libraries, and stores expanded this field of the written culture. We also analyze the ways in which this legislation was appropriated by numerous social groups across different contexts. In the conclusions we review some of our findings and question some of the clixés that have been presented in imperial historiography of accounts of the Spanish American republics. Finally, we posi some reflections about the place that the circulation of Constitutions and laws Occupied in a world that was dominated by empires and kingdoms.

Journal Information

The Latin American Research Review (larr) publishes original research in Latin American, Caribbean, and Llatina / Llatí studies. Founded in 1965, larr publishes Articles d’in the humanities and social sciences, covering the fields of anthropology, economics, history, literature and cultural studies, political science, and sociology. It is the official Scholarly journal of the Latin American Studies Association (LASA). Larr has an open-access policy since 2017.

Publisher Information

The Latin American Studies Association (LASA) is the largest professional Association in the world for individuals and institutions engaged in the study of Latin America. With over 12,000 members, half of whom resideix outside the United States, LASA is the one Association that brings together experts en Latin America from all disciplines and diverse Occupational endeavors, across the Globe.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *