Cum să treceți parametrii între două fișiere JavaScript utilizând cerințele.js

încerc să trec parametrii folosind cerințe , matrice, număr sau șir, dar am o problemă, pentru a primi parametrul care mă arată nedefinit.

obiect

ivid id = „675fc29c65”

Index

require(, function (){ require(); });

login.js (Datele conțin obiect )

console.log(data); var estu = data.estudiante; //console.log(estu); base.iniciarbase(); base.guardar(estu);

db.js (conține modulul)

define(function (){ var database = { crear: function(){} --> done, tablas: function(){} --> done, insertarperfil: function(){} --fail }; }); return { iniciarbase: function (){ return database.tablas(); }, guardar: function (){ return database.insertarperfil(); } }; });

funcția de introducere parametrii

insertarperfil: function (Estudiante){ console.log(Estudiante); var db, SqlGuardar, SqlDelete, SqlBuscar, mostrar; db = database.crear(); SqlBuscar = 'SELECT * FROM Estudiante'; SqlGuardar = 'INSERT INTO Estudiante(cedula, nombre, apellido, rol, facultad, programa, semestre) VALUES(?,?,?,?,?,?,?)'; SqlDelete = 'DELETE FROM Estudiante'; db.transaction(function (tx) { tx.executeSql(SqlBuscar, , function (tx, results){ mostrar = results.rows.length; if (mostrar === 0){ tx.executeSql(SqlGuardar, ); }else{ tx.executeSql(SqlDelete); tx.executeSql(SqlGuardar, ); } }); }); }

funcția retur saludo

saludoestu: function (){ var db, saludo, SqlConsulta; db = database.crear(); //id = metodosestu.setCedulaEstu(); SqlConsulta = 'SELECT nombre, apellido FROM Estudiante'; db.transaction(function (tx) { tx.executeSql(SqlConsulta, , function (tx, results){ var numero = results.rows.length; //var saludo = new Object(); for (var i=0;i<numero;i++){ saludo = { nombre: results.rows.item(i).nombre, apellido: results.rows.item(i).apellido }; //console.log(saludo); } return (saludo); }); }); } return { saludar: function (){ return database.saludoestu(); } };

funcția de apel în login

var n = base.saludar(saludo); console.log(n);

deasupra lui față de utilizarea prototipului, dar, de asemenea, aruncă aceeași eroare numai în proiecte noi, proiecte vechi de prototip

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *