Perfil do contratante (Galego)

Política de privacidade e cookies
Sociedade Mercantil de Acción Cultural, S.A. (en diante, “AC / E”) cumpre co tratamento de datos persoais das súas partes interesadas coa lexislación vixente en España e na Unión Europea, en particular, co Reglamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 sobre a protección das persoas físicas con respecto ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (en diante, “RGPD”). Para iso, adopta as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos datos persoais e evitar a perda, o mal uso, a alteración, o acceso non autorizado e o roubo de datos persoais proporcionados, dado o estado de tecnoloxía, a natureza dos datos e os riscos aos que Están expostos, todo de acordo coa normativa vixente.
Quen é responsable do tratamento de datos persoais?
Sociedade Comercial de Acción Cultural, SA – NIF: A-81553521
Inicio: Calle José Abascal 4, 4º B, 28003 Madrid
Email: [email protected]
TLF: +34 917 004 000
Delegado de Protección de Datos:
Castañeda Abogados, SL
[email protected]
+34 915 233 230
Que datos persoais vemos e con que propósito? AC / E só tratará con datos persoais que son apropiados, pertinentes e limitados ao que é necesario en relación cos fins para os que son tratados. Neste sentido, os interesados poderán facilitar, a través dos diferentes procedementos establecidos para iso, os datos persoais a AC / E, que serán tratados para os seguintes fins sempre que os interesados deron o seu consentimento de forma específica, informada e inequívoca :
Contacto
AC / E tratará os datos persoais dos interesados para xestionar, procesar e dirixir solicitudes de información, suxestións, reclamacións e outras comunicacións realizadas por estas a través de visitas, formularios, redes sociais, correo electrónico ou teléfono. Para este propósito, a AC / E pode ter acceso a datos de identificación, información de contacto e voz de preocupacións.
Comunicacións
AC / E tratará os datos persoais dos interesados para xestionar as comunicacións en xeral no ámbito da compañía e, en particular, o envío de información, catálogos, libros, entre outros. Para este propósito, AC / E pode ter acceso a datos de identificación, información de contacto, información comercial e datos económicos e financeiros das partes interesadas.
Organización de eventos
AC / E tratará os datos persoais dos interesados O obxectivo de procesar invitacións, eventos, exposicións, así como o envío de información relativo a eles. Para este fin, AC / E pode ter acceso a datos de identificación, datos de contacto, datos de emprego e información comercial das partes interesadas.
Selección de persoal
AC / E tratará os datos persoais dos interesados co propósito de Xestiona a túa candidatura nos procesos de selección correspondentes. Para este propósito, AC / E pode ter acceso a datos de identificación, datos de características persoais, datos académicos e profesionais, datos de datos de emprego, así como calquera outra información contida en currículos que poderían ser enviados interesados.
Artistas e beneficios dos traballos culturais
AC / E tratará os datos persoais dos interesados para xestionar as relacións con artistas e provedores de obras no marco da actividade AC / E. Para este propósito, AC / E pode acceder a datos de identificación, datos de características persoais, datos académicos e profesionais, datos de emprego, información comercial, datos económicos, financeiros e de seguros e datos de transacción de bens e servizos interesados.
Contratos AC / E tratará os datos persoais dos interesados para xestionar a relación contractual con terceiros. Para este propósito, a AC / E pode acceder a datos de identificación, información comercial e datos de transaccións de bens e servizos dos interesados.
PICE
AC / E tratará os datos persoais dos interesados para xestionar A participación de artistas no programa para a internacionalización da cultura española (“PICE”). Para este propósito aC / E, pode ter acceso a datos de identificación, datos de características persoais, datos académicos e profesionais, datos de emprego e datos económicos, Financeiro e seguro dos interesados.
Seguridade
AC / E tratará os datos persoais dos interesados para garantir a seguridade das instalacións implementando un sistema de vixilancia por video.Para este propósito, AC / E pode acceder á imaxe das partes interesadas.
Newsletter
AC / E tratará os datos persoais dos interesados para xestionar a suscripción ao boletín AC / E. Para este propósito, AC / E pode acceder aos datos de identificación e contacto das partes interesadas.
PhotoGaler & Videos
AC / E tratará os datos persoais dos interesados para informar aos usuarios da web sobre o evento , entrevistas e outros asuntos actuais. Para este propósito, AC / E pode ter acceso a datos de identificación e a imaxe dos interesados.
Cal é a lexitimación do tratamento de datos persoais?
a base legal para o tratamento ou acceso a datos persoais de Os interesados serán os seguintes:
Consentimento: contacto, comunicacións, boletín informativo, selección de persoal, organización de eventos, fotógrafos e vídeos.
Execución dun contrato: Organización de eventos, artistas e beneficios de obras culturais e pice.
Legítimo interese: Seguridade.
Ademais, no caso dunha empresa mercantil estatal, AC / E pode abordar datos persoais no exercicio das competencias públicas que foron conferidas.
Canto tempo preservamos os datos persoais?
Os datos persoais serán mantido durante o tempo necesario para cumprir o propósito para o que foron recollidos, e en particular:
cando a base da lexitimación é a existencia dunha relación contractual, AC / E manterá datos persoais mentres esta relación dura e unha vez despois O mesmo, polo momento establecido legalmente para a defensa ou reclamación de responsabilidades derivadas dos contratos.
Cando a base da lexitimación é o consentimento do interesado, AC / E manterá datos persoais mentres non se retire.
Cando a base da lexitimación é o interese lexítimo de AC / E, AC / E manterá datos persoais mentres este interese persiste ou prevalece sobre os dereitos e as liberdades fundamentais do interesado.
Cando a base da lexitimación é o cumprimento dunha misión en interese público ou no exercicio das competencias públicas, mentres que este interese persiste.
Cales son os destinatarios comunicará datos persoais?
Na medida en que un dos principais puntos da actividade desenvolvido por AC / E é o impulso das actividades culturais realizadas polos creadores españois de todo o mundo, colaborando por isto Propósito con institucións estranxeiras, datos de artistas e colaboradores a países fóra da área económica europea poden ser transferidos internacionalmente. Esta transferencia será necesaria para a celebración ou execución dun contrato, no interese do interesado.
AC / E só pode dar datos persoais nos casos non recollidos no parágrafo anterior no caso de que teña consentimento específico, informado e inequívoclocal dos interesados, a menos que sexa imposto por unha obrigación legal, xa sexa unha obrigación legal para a defensa dos seus dereitos e intereses, sempre que preponden sobre os dereitos das partes interesadas.
Tamén te informa Que terceiros poden ser datos persoais dos interesados na conta de AC / E para a prestación dos servizos solicitados por ela. Estes terceiros considéranse a cargo do tratamento e ofrecen garantías suficientes para aplicar medidas técnicas e organizativas axeitadas para o cumprimento do RGPD.
Cales son os seus dereitos cando proporcionas os teus datos?
Lei de acceso: ¿Estás interesado? En obter a confirmación sobre se AC / E trata os datos persoais que che afectan e, en tal caso, acceder a eles. Do mesmo xeito, terá dereito a obter unha copia dos datos.
Dereito de rectificación: os interesados teñen dereito a solicitar a rectificación dos datos persoais inexactos que lle afectan.
Dereito de supresión (incluído o dereito ao esquecemento): os interesados interesados teñen dereito a solicitar a supresión dos seus datos, no ambiente en liña ou definitivamente, entre outros motivos, cando os datos xa non son apropiados, necesarios ou pertinentes os fins para os que foron recollidos.
Lei de oposición: as partes interesadas teñen dereito a opoñerse ao tratamento dos seus datos persoais, por razóns relacionadas coa súa situación particular. Neste caso, AC / E cesará no tratamento destes datos, a menos que haxa razóns lexítimas imperiais, ou para a formulación, exercicio ou defensa das reclamacións.
Dereito á limitación do tratamento: as partes interesadas, baixo a premisa de certas condicións, poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, caso en que a AC / E só se pode tratar, con excepción da súa conservación, para o exercicio ou defensa das reclamacións, para a protección dos dereitos de terceiros ou por razóns de interese público.
Dereito á portabilidade de datos: os interesados interesados teñen dereito a recibir ou, se é o caso, ao que AC / E facilita a terceiros os seus datos persoais nun formato estructurado, comúnmente utilizado e lectura mecánica, sempre que se basee o tratamento O consentimento das partes interesadas e é realizado por medios automatizados.
As partes interesadas poden exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, eliminación, oposición, limitación e portabilidade a través do correo postal á rúa José Abascal 4, 4º B, 28003 Madrid ou por correo electrónico en [email protected], proporcionando fotocopia do ID ou Documento de identidade.
AC / E comprométese a responder a todas as solicitudes dentro do período establecido na normativa vixente. Tamén, as partes interesadas poderán presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD), cuxo contacto A información ofrécese a través do sitio web www.aepd.es
Enderezos IP, enlaces e cookies
Debido aos protocolos de comunicación existentes en Internet, cando os visitantes interesados O noso sitio web, AC / E recibe automaticamente o enderezo IP (protocolo de Internet) ) que foi asignado ao seu ordenador polo seu fornecedor de acceso. O rexistro desta dirección IP serve só para fins exclusivamente internos, como as estatísticas de acceso a este sitio web. Como regra xeral, a dirección IP para o mesmo usuario é diferente dunha conexión a Internet a outra, que non é posible rastrexar os hábitos de navegación a través da web por un determinado usuario. Este sitio web contén ligazóns ou ligazóns a outras páxinas web. O usuario debe ter en conta que AC / E non é responsable das prácticas de privacidade ou os contidos destes outros sitios web. Recomendamos aqueles que sexan conscientes de que ao usar unha destas ligazóns están abandonando o noso sitio web e que lea atentamente as políticas de privacidade destes outros sitios que recollen datos persoais. AC / E pode usar cookies cando un usuario navega polos seus sitios e páxinas web en para optimizar a navegación por ela. Ten máis información sobre as cookies na nosa política de cookies.

Polimeal de cookies
Utilizamos cookies para facilitar o uso do noso sitio web. As cookies son pequenos ficheiros de información que nos permiten comparar e comprender como os nosos usuarios navegan polo noso sitio web e, deste xeito, poderán mellorar o proceso de navegación de conformidade. As cookies que usamos non almacenan datos persoais, nin ningún tipo de información que poida identificalo. No caso de que non queira recibir cookies, configure o seu navegador de Internet para que elimine o disco ríxido do seu ordenador, bloquea-los ou notificarlle en caso de instalación deles. Para continuar sen modificación na configuración das cookies, simplemente continúa na páxina web. Cookies estrictamente necesarias
Estas cookies son necesarias para o uso correcto da páxina web, permitindo o acceso a seccións que teñen filtros de seguridade. Sen estas cookies, moitos dos servizos dispoñibles non estarían operativos.
Cookies de navegación
Estas cookies recompilan información sobre o uso que as visitas fan da web, por exemplo, as visualizacións de páxinas, os erros de carga … é a información xenérica e Anonymous, onde os datos persoais non están incluídos, nin é información que identifica aos visitantes; sendo o obxectivo final de mellorar o funcionamento da web.
visitando o noso sitio web, acepta a instalación destas cookies no seu dispositivo.
cookies funcionais
Estas cookies permítenlle recordar información (como o seu Nome de usuario, linguaxe ou rexión na que é) e máis características persoais. Por exemplo, a posibilidade de ofrecer contido personalizado en función da información e os criterios que proporcionou voluntariamente. Estas cookies tamén se poden usar para recordar os cambios feitos no tamaño do texto, fontes e outras partes personalizables do sitio web. Tamén se usan para ofrecer algúns servizos solicitados, como ver un vídeo ou comentar un blog. A información que recolle estas cookies pode ser anónima e non pode ser seguida pola súa actividade noutras páxinas web.
visitando o noso sitio web, acepta a instalación destas cookies no seu dispositivo.
Como xestionar as cookies nas computadoras
Se desexa permitir o uso de cookies do noso sitio, siga as seguintes instrucións.
Google Chrome
1. Cando abra o navegador, faga clic en “Ferramentas” na parte superior e seleccione a pestana “Opcións”.
2. Dentro das opcións, fai clic en “Privacidade”.
3. Marcar “Permitir a administración de cookies”.
Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0
1. Cando abra o navegador, faga clic en “Ferramentas” na parte superior e seleccione a pestana “Opcións”.
2. Comprobe a pestana “Privacidade”, asegurando que está configurado cun nivel medio ou inferior de seguridade.
3. Se a configuración de Internet non é media, as cookies estarán bloqueando.
Mozilla Firefox
1. Cando se abre O navegador, fai clic en “Ferramentas” na parte superior e selecciona a pestana “Opcións”.
2. Seleccione a icona de privacidade
3. Fai clic en cookies e marca: “Permitir a instalación de cookies”.
Safari
1. Cando abra o navegador, faga clic en “Ferramentas” na parte superior e seleccione a pestana “Opcións”.
2. Fai clic na pestana “Seguridade” e comproba se a opción “Bloquear a opción de cookies de terceiros” está marcada. 3. Prema en “Gardar”.
Instalación de cookies en Mac
Se ten un Mac e quere permitir o acceso ás nosas cookies no seu computador, siga as seguintes instrucións: Microsoft Internet Explorer 5.0 en OSX
1 . Introduza “Explorer” e seleccione “Preferencias” na barra de navegación.
2. Desprácese cara a abaixo ata que vexa “cookies” a continuación por debaixo dos ficheiros recibidos.
3. Mark “Non preguntar de novo”.
Safari en OSX
1. Introduza Safari e selecciona “Preferencias” na barra de navegación.
2.Pincha na pestana “Seguridade” e marca a opción “Aceptar cookies “
3. Seleccione a opción: “Só desde o sitio actual no que estou navegando”
Mozilla e Netscape en OSX
1. Ir a “Mozilla” ou “Netscape” e na parte superior do seu navegador, marca a opción de “Preferencias”
2. Desprácese ata que vexa “cookies” debaixo de “privacidade e seguridade”.
3. Marque a opción “Permitir que as cookies accedan a partir do sitio actual”
Opera
1. Introduza “Opera” e seleccione “Menú” e “Configuración” na barra de navegación.
2. Seleccione “Preferencias” e faga clic na pestana “Avanzado”.
3. Marque a opción “Aceptar cookies”.

TD

cookie Nome propósito / máis información caducidade
PHPSSSID Esta cookie úsase para configurar a sesión de usuario que visita o noso sitio web. É unha forma de identificar e xestionar o estado – Variables de sesión – para un usuario específico e ser capaz de mover esa información a través do noso sitio web.
Google Analytics _UTMA Esta cookie xera un único ID de usuario e rexistra a data, a primeira e a última vez que o usuario vestiu a web. Utilízase para contar cantas veces visita o sitio web dun usuario único. 2 anos
Google Analytics _UTMB Esta cookie rexistra a hora de chegada á páxina e caduca a 30 minutos do último rexistro da páxina vista. Elimínase automaticamente cambiando a web ou pechando o navegador. 30 minutos
Google Analytics _utmc Esta cookie úsase xunto coa cookie _utmb para determinar se transcorren máis de 30 minutos na mesma páxina, proceder ou non establecer unha nova sesión para o usuario. Sesión
Google Analytics _utmz Esta cookie almacena a orixe do visitante, o camiño que seguiu para acceder á web ou acceso directo, desde unha ligazón Noutro sitio web, desde unha ligazón de correo electrónico, utilizando certas palabras clave nun motor de busca, a través dunha campaña de visualización ou mediante un anuncio de AdWords 6 meses
Google Analytics _utmv é unha cookie opcional, só se usa cando desde os datos obtidos do rexistro que desexa segmentar datos demográficos como sexo ou idade dos visitantes . 2 a ories

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *