O aceite da unción de Santa

o aceite da unción de Santa

A mención da engulación de palabras é algo moi común entre os cristiáns estadounidenses. Pregúntome se entendemos completamente o que significa Quello. Literalmente falando, isto significa: cubrir, espallar, ungir con algún aceite ou ungüento o corpo ou parte deste. Tamén dun obxecto.

en varioscripts que vemos como os aceites para a unción foron usados frecuentemente por israelitas. A unción era habitual establecida entre eles. Nos seus partidos e regocijar, todo o corpo, ás veces só parte. Foi un símbolo de alegría. Pola contra, non o fixeron cando estaban de loito. Tamén foi un xantar de respecto polos invitados a unirse a ungüentos aromáticos a cabeza e os pés. As feridas foron impedidas. Tamén aos enfermos. Practicaron a unción das tapas para preservalos.

Tamén foi anunciado a quen elixiu a Xehová Deus por rei.

Exemplos: Saul; Salomón. Ás veces os profetas. Exemplo: Elisha.

Para os Respostores e os sacerdotes tamén foron unxidos. Exemplo: Aaron e os seus fillos.

en Exodus 30: 22-33 Temos a descrición dunha eintment Quejahovah Deus mandouno a facer Moisés. Era o aceite da unción santa. Neste ensino estaremos vendo perdidos dese petróleo santo. Por riba de todo, imos ver o seu significado para as nosas vidas. BIG PROPÓSITO Hai que transmite a Señor para o seu pobo a través desta palabra.

seamed participando nel!

a sobreposición dunción. .. .. E as pedras

en genesis28: 18 Atopamos a primeira vez cando falamos sobre a unción .. Como era técnico, era costume entre os israelitas o uso de aceites. É por iso que Nodebe sorpréndese que Jacob tiña aceite entre a suspensión cando tivo a súa reunión con Deus no soño que se describe no versículo 11 a 15 deste capítulo 28 de Xénese. Non falaremos de durmir. Só nos avisaremos na reacción de borde. El recoñeceu que Deus estaba no lugar. E a pedra que tiña un encabezado para durmir, levantoulle por sinal de ela e arroxou a ela.

No capítulo35 de Genesis vemos como Deus fala a Jacob e envíalle a Betel – Quesign unha casa de Deus. No mesmo lugar, tiña o soño. Jacobuelve e pon a pedra como sinal e lanza aceite nel.

Sabemos que significa que QUEA significa. En numerosos lugares da Escritura, presentámonos a Cristo representado como Lapiedra. Tome como exemplo das pasaxes de Isaías 8:14 e 28:16;

1 Pedro 2: 6-7; EF.2 :. 20. Olhe a pedra onde foron cortadas

en DeuteronomyCappter 32 , como sabemos como a canción de Moisés, lemos no versículo 13 :. .. .. E fixo o chupado de mel da Peña Yaceite de Pedernal Hard. O mel por escrito é unha especie de Cristo. .. O aceite tamén é. Cristo Esel Anoly de Xehová. La Peña dando ao seu pobo como un simimismo. Desde a pedra, xorde a súa unción para que tomemos dela.

é interesante que a palabra “escolla” corresponde a un verbo hebreo que significa: “Unción “. É por iso que” unxido “significa o mesmo que” elixido “.

O “Ungidode Xehová” finalmente converteuse no termo hebreo “Mashiah” ou Mesías, que no grego “Christos” ou Cristo. Cando o Señor Xesús Cristo le a Isaías na sinagoga, apuñalando que era o electo do pai: o espírito do Señor está sobre min, porque me ungiu. Mentres nos comprometemos que esta unción que era sobre iso era, era o Espírito Santo.

Xesús Christothered o espírito, era o mesmo ingreso de Deus. Pero o día do seu bautismo nas augas, o Espírito Santo descendeu con el nunha forma corporal como unha pomba e chegou unha voz do ceo que dixo: Vostede é o meu fillo amado; en ti teño unha complacencia.

A acción dejacob anunciou a unción da pedra – Xesús o Cristo dedicado. Esa unción que veu Overjesus era comezar o seu ministerio de terra. Foi a unción ao ministro.

O espírito Mids foi unxido por:

. Dar ben aos pobres;

. Para curar o corazón de Losquerked;

. Proclamar os cativos, e visto o cego;

.Poñer a liberdade ao oprimido;

. Para predicar a boa mañá do Señor.

para a palabra que entendemos que todos aqueles que nós recibín en ungido – a Cristo, temos unha unción: o Espírito Santo – en Estados Unidos. Pero tes a unción do santo e coñeces todas as cousas. Pero o lanzamento que recibiches de El permanece en ti. .. ..

.

Necesitamos que a unción de cola tamén veña connosco como non escolleu. Tamén é a unción para aparcar a que vén sobre nós. Para camiñar no que nos indicou o espírito de Deus. En boas obras, que Deus con antelación para nós andar neles. Temos que camiñar do mesmo xeito que máis camiñou mentres estaba aquí na terra. Porque é o mesmo home camiñando en nós. Andar polo espírito. Camiña no.

Pero recibirás, cando o Espírito Santo chegou sobre ti. Ese poder, que é de Deus, é o que nos adestrará a:

. Para testemuñar o.

. Serinstruments do traballo do espírito.

. Operar nos agasallos do espírito.

. Dar aos bos aos pobres; E no seu nome vai curar o corazón roto.

. Pagando a liberdade aos cautivos e oprimidos polo diaño e polas circunstancias.

. Dea ás ás cegas, que hai bastante, mesmo dentro da xente de Deus. Cego, que non pode ver que o Señor cobra os ollos velados polo veo de “carne”.

. Predicar o ano do Señor. Proclama Lasvirtors e Wonders Delshia! Os que estamos a coñecer e aínda hai que manifestarse. Aleluya!

Cando a unción vén sobre nós, mergullámonos nel, que nos bautiza en ela. Este é o bautismo que John o Bautista nos prometeu:

o que me vén, cuxo calzado non son digno, é máis poderoso que eu; Acenderá en espírito santo e de lume. Agora non é só o espírito en Estados Unidos, senón por nós en espiritu.

O que pasou Pentecostés é o que necesita parte urxente da igrexa do Señor.

que esa unción do santo derrames nas pedras vivas!

así como a pedra viva foi. Principalpiedra do ángulo, escollido e precioso.

o aceite santo

aproveitaríamos que ía estar a ver o exodible paso 30: 22 a 33. Aquí temos o que podemos chamar a receita para o petróleo santo. Isto representa a unción sobre Cristo e da súa igrexa.

Xehová dixo a Moisés que con esa pomada enviou a preparación que ía ungir o tabernáculo da reunión, a arca delesoniana e todos os outros artefactos e utensilios utilizados no cerimonial establecido. Todo o relacionado co tabernáculo representa ao Señor e á súa igrexa dun xeito ou doutro. Non debemos elaborar isto porque sería un ensino separado. Insto a ler e estudar baixo o espírito do espírito, capítulos de 25 a 30 éxodo. Tamén capítulos 9 e 10 de hebreos. Alí atoparás explicación e revelación respecto diso.

Vexamos longe:

DIG id = “6620906676”>

Losingredients

. Mirra Excelente- 500 ciclos

. Canelaaromatics – 250 ciclos

. Aromático calamus – 250 ciclos

. Casia – 500 ciclos

.aceita de aceitunas – 1 hin = 6.2 litros

e fará que o aceite da unción de Santa, ungüento superior, segundo a arte do perfumer, será o elaceita da unción santa. .

MIRRA

Mirra é unha substancia gomosa producida por aranto moi común en Abyssinia e Arabia. Lahay de varios tipos e calidades. A roupa de parala do petróleo santo foi utilizada a partir dos mellores.

Deus tiña que ser excelente Myrier. A mirra tiña diferentes usos. Entre eles, para perfumes e ungüentos para os cadáveres de embalsación.

Delimitamos o uso dado como un narcótico para mitigar a dor. Foi especialmente dado ás persoas que foron executadas como o casón que era o noso Señor, a quen na cruz recibiu viño mixto con Myrrh; Masel non o tomou.

Os sabios queridos do leste para adorar ao neno Xesús , ofrecéronlle Mirra. Mirra o que significa que é: amargura.es Algúns personaxes anunciaban as condicións que agardaban a Ungidode Jehováh da que profetizou a Isaiah no Chapter53.

puiden ver Que a “Mirra” é o ingrediente da unción santa que nos permite identificar cos sufrimentos de Cristo.

e para mitigar a dor que isto pode facernos. .. ..

Dicía que o bautista anunciou que o propio Cristo ía bautizarnos no seu espírito. Tamén nos contamos que o bautismo estaría en chamas. O lume fala con nós de SerpePorated. Estaremos mergullados no testamento da proba. É aí que nos quedamos firmemente, a solidez, na nosa camiñada no Señor.

Cristo sufrido por nós, deixandonos exemplo, para que poida manter os seus pasos. E para salvar a nós mesmos que tiña que sufrir aflicións dinos o dedo negación 2: 10.

Di o elspiriture de Deus: amado non osprende do lume de proba que se lle ocorreu como se prodúcese algo de elementos, pero gozou porque son os participantes das fazañas de Cristo, polo que tamén na revelación da súa gloria de Gloria con gran alegría. Se estás coundty co nome de Cristo, estás bendicido, porque o espírito glorioso de Deus descansa sobre ti. Grazas señor!

O apóstolo Paul cóntanos en Colosienses 1:24 que cumpriu A súa carne que falta de afliccións do seu corpo, que é a igrexa. Identificamos co Staphllllición do Señor? Podemos ver a condición na que se atopa gran parte da xente de Deus? Facendo cada un e siendosobody ao que dixo na súa palabra.

Creo que creo que o Señor Xesús chora sobre “Xerusalén”, que é a súa igrexa, que aínda “mata” os profetas e “APEDREA” a aqueles que son enviados De Paradel Señor para anunciar a necesidade de arrepentimento de ter un moribundo o que non debería ser. Mercy Señor!

CINNAMON

Cinnamon Esun árbore cuxa cortiza ten un aroma rico. Esta codia úsase como especia para cociñar. Tamén perfumar o ambiente. O seu córtex tamén é destilado para saccupina que tamén se usa na elaboración de perfumes. Ao parecer, hai unha canela que non está condimentando porque o Señor especificou a difamación aromática.

Eloxio ao Señor do significado da palabra canela: erguer, acumularse. Pueblode God que experimentou o que a unción é sobre eles son os que o Señor está levantando e espertando os seus espíritos, alleviosos que no tempo de Ezra, subir para construír a casa de Deus, que é Suiglesia, e que está en gran parte arruinada .. Están restaurantes, así como aqueles. Veces cando o Señor está esixindo que a súa casa, a súa igrexa, sostén, que somos. Amen!

é a “canela aromática” o ingrediente da unción santa que nos fará construír instrumentos para a igrexa do Deus vivo. E mentres estamos, imos manifestar o elaroma da “canela”, o cheiro agradable de Cristo, que é quen constrúe a súa igrexa.

calamus

As especies de cana de Calamus esuna – como juncco – que creceu á beira dos ríos da Palestina. Do mesmo xeito que coa canela, Deus contou a Moisés a ser aromáticos a cana. Esta cana tiña diferentes usos.

Usarse VARA para medir. E facer bebidas borracho. É curioso por notar cando os significados de Calamus, que son varios, é o mesmo que Cinnamon -reigir, construír.

pero calma outro significado que me chamou a atención. Isto é: equilibrio. Isto significa, entre outras cousas: equilibrar, contrarrestar, considerar, examinar. Isto é moi falando diso. Estas son accións que debemos ter en conta cando temos que formar un xuízo. O propio Señor nos di que non se xulga segundo as aparencias, senón que xulga con só xuízo.

Dixemos que a cana de Queesta foi usada como unha unidade de medida. Podemos relacionar o uso da medición co saldo.A palabra cóntanos que co xuízo conque xuízo, será xulgado, e coa medida en que significa, medirase.

para que o “calamoaromático” sexa o “ingrediente” dos monos de unción que nos ensina e dirixe a xulgar e medirircle. Con só xuízo, na vontade do Señor. Sen esquecer que, neste momento, estaremos manifestando o aroma do “Calamo” que tamén é o cheiro a Cristo.

Pero aínda teño máis que o “calamus” en nós. Lembramos que isto tamén foi usado para drenaxe bebidas borracho.

O “Calamo” é o “ingrediente” que “seca”. Se experimentou o que é borracho en espiritu, xa sabes entón porque en Pentecost, dixeron que os discípulos estaban cheos de must ,.

en Lonatural, o que está borracho ás veces dálle a chorar ou rir ou cantar ou falar. .. .. Do mesmo xeito, é cando se volvemos borrachos, emborrachamos, baixo a unción do espírito de Deus. Chora, é gomado, no espírito. Haygozo no espírito – é parte da súa froita que cantamos no espírito e falamos e co espírito. Gloria a Deus!

Esque marabilloso Abrimos a boca e deixe a linguaxe celeste que fala a Aldios directo en directo! Porque o que fala pode non falar cos homes, senón a Deus; Ben, ninguén o entende, aínda que polo espírito fala misterios. HALLELUYA!

CASIA

A Casia Esun árbore similar á da canela. Sinativo do Extremo Oriente. A súa codia, como a canela, é aromática e usada para especias, perfumes e aceites. As súas follas teñen propiedades requiridas.

O significado que a palabra cassia faime glorificar o meu Señor: dobre o pescozo e o corpo en reverencia. Isto me fala sobre a adoración, o que significa precisamente o mesmo: prostralo en reverencia.

é, polo tanto, a “Casia” o ingrediente da unción santa que nos fai estrelas. Que tipo de adoradores? Vén máis tempo e agora é, cando os adoradores verdadeiros adorarán ao Pai en espírito e, en realidade, porque tamén os provedores do pai buscan adoralo. Deus é o espírito; E os que o adoran, en espírito e, en realidade, é necesario queenerno.

a Deus líder porque é o noso Deus. Recoñecemos que Xehová é Deus.

. A adoración non é participar e participar nun servizo de anulación ou adorar ao culto e dicir que te adoramos porque cantamos xuntos cantas cancións.

. A adoración é a vida postrada antes da nosa beleza, contemplando a súa beleza.

. O culto é recoñecelo en todos os nosos ourcaminos.

O culto é o nome fermoso de Exaltarsu. É ourorey e merece, é digno de luxo e adoración do seu pobo.

Sexa a aromade súa “Casia” impregnada e manifestada en tupla! Amen! Bendito estás señor!

Casia Esmedicina. As súas follas curan. Representa a árbore da vida que é Cristo – as follas de cuxa árbore son para a curación das nacións. Baixo a unción santa somos instrumentos de saúde para nacións. Saúde por calquera condición que aflige o ser humano. Espiritual, emocional e físico. É unha unción lasanta que cura e libera.

o xugo saberá por mor da unción.

deol aceite

A olivo unha das árbores máis valiosas para os hebreos da antigüidade. Desde a súa froita – a oliva, ou a oliva, sea o mellor aceite para elaborar comestible. Serviu tamén commothene para lámpadas. Foi usado como medicina para feridas.

á árbore de olivo é nomeado como a árbore de aceite. Olive Lapalabra significa: brillante. Isto quizais porque as súas follas no fondo están coloreadas. No primeiro sonverdes, e así que manteñen todo o ano, sempre verde.

a oliveira de Cristo e da súa igrexa. Crites a árbore do petróleo e rei das árbores, que é nós.

Cristo Esth Tree que sempre é verde, porque é a vida e Enel temos a vida eterna .ne, en Cristo somos árbores de olivo verde.

“olivoverde” Deus chamou ao seu pobo (Jer, 11:16).

o olitel ” Olivo “é o” ingrediente “da unción sagrada sobre nós quen nos fai darnos a vida de Deus. Deta Way que cando alguén nos ve ONOS escoita, ven e escoitan ao Señor e non nos Estados Unidos.

A unción unha noticia fainos ser aqueles aguias que di o Señor que se recolle onde o morto Elbug. Porque hai mortalidade dentro de gran parte do corpo de Cristo, que é Suigrexa. E o Señor está cuberto o seu espírito aos santos “Eagles” que están levando ás súas ás para impartir o alpueblo que é destruído porque o coñecemento faltaba, faltaba Deus.

baixo a Santa Uncindel, a nosa “lámpada”, o noso espírito, ilumínase co aceite da “olivo”.

Xesús Cristo – a “oliva” – é lixeiro. E en Real Light Christosome. Para Darluz aqueles que viven na escuridade e á sombra da morte. Andar como fillos de luz.

A esamanifestación do brillo delolente sobre nós é o señor señor que xa está enchendo toda a terra. Nós como “terra” estamos a estar cheos de que Gloryque, enche-lo para manifestalo. .. ..

Levante-se, brilla, porque a túa luz chegou e a gloria de Xehová naceu en ti. Porque eu teño enlaces aquí, eles van cubrir a terra, e a escuridade as nacións, pero sobre ti o Xehová vai amencer e en ti verase a súa gloria.

. Aleluya!

é bo a medida que recordamos que a igrexa usa o aceite para ungir aos enfermos. Na igrexa da actualidade tamén o facemos, en nome do Señor Xesús. Non porque cremos que o propio aceite ten un poder de curación. É para o que estere representado. Ao facelo, sabemos que I depristro que traballa na saúde.

é a quesana todas as súas enfermidades.

Para aqueles que foron chamados polo Señor para preparar a “comida” para a súa xente, temos claro que o “aceite de oliva” é un ingrediente indispensable na preparación. En ningún caso debemos usar algunha imitación diso. É un alimento sen conexión pola “Olive” que Deus esixe que elaboramos e servimos ata o momento. Para iso é necesario que a unción sagrada sexa sobre nós. En caso contrario, poderiamos estar dando só coñecemento no natural, non no espírito.

Aaron Aaron E os seus fillos tamén e consagrarán a ser os meus sacerdotes. Aaron é unha especie de Cristo como Summark. Os seus fillos son os fillos de Deus chamados a ser sacerdotes. Ética, ministra antes da expresión de Deus. Ofreceron sacrificios con animais. Estes son tipos de verdadeiro sacrificio por pecados – o do cordeiro de Deus – Cristo, que foi ofrecido a un único para tomar os pecados de moitos.

en usrepresent o sacrificio vivo da nosa entrega ao Señor.

Cristo fixéronnos sacerdotes para Deus o seu pai. Que significa isto? O sacerdote, como sabemos, ofrecidos, ofrecidos, ante o altar de Deus. Así que tamén nos chamamos a facer. Que outro sacrificio ademais da nosa vida, como lemos en Romanos 12: 1, somos chamados aofrecer?:

para que sempre leve a Deus a través del, sacrificio de eloxios, iso é, froito de beizos que confesen o seu nome.

Este é o ministeriosacerotal de cada crente en Cristo. Para presentarnos ante o Señor a Ministro, eloxia. Para renderse a Honor Ygloria! Exaltar o noso rei! -Becusar que é digno de eloxios supremos.

Sabía o que foi chamado a chamada ao sacerdocio cando experimentei a investidura dos espíritos sobre min. Desde entón non puiden deixar de eloxiar a miña última vez e circunstancia.

Creo que en tantas persoas de Deus que viven en catividade porque non saben o que é elogiar e glorificar a SUSEÑOR. A palabra di: Leva a miña alma fóra da prisión para que poida elogiar o seu nome.

Canta bendición está perdendo! Ben, di Elespirit que é bendicido ás persoas que saben aclamar, eloxiar ao seu Deus. Isto andará á luz do SUROSTRO, e no seu nome será feliz todo o día. E na súa xustiza será promocionado.

Entón Solootene imos a Apocalypse Cap. 19: 1-7. Alí podemos ver que no estado de gloria imos elogiar ao Señor ás veces.

Por que non sei que a gloria de agora? Alabada o noso Deus todos os seus servos, e os que o temen. Alleluya, porque o Señor o noso Deus todopoderoso raíña. Amen!

en Éxodo 30: 31-33 O Señor di que este aceite do Santo Unción sería para todas as xeracións do teu pobo. Non era para estraños.

a promesa de cada un dos que recibiron o Reino Unido.

por cantos outros o noso Deus chamará.

vai ser avisado a Deus que non podía facer outra pomada similar en strow. Este foi o petróleo santo -arte para Deus.

ParanosOther Isto significa que non tratamos de imitar a unción de Santa. É Santo: Deus pertence. Moitos trataron e continúan traballando na igrexa liderada pola súa mente carnal. Na súa opinión, no seu feito non está presente unha unción de Lasanta. Esforzan por imitar aos demais que o teñen. Pero non o farán, porque o Señor xa dixo sobre a carne do home non será derramado. Non se trata da “carne” que imos ser unxidos. Trátase do noso espírito que vén unha unción do Espírito Santo, de xeito que a partir de aí maniféstase!

Hai cinco perdidos da unción santa. En Laiscitu os cinco é o número que representa a graza divina. O que significa un agasallo, favor, agasallo, beneficio concedido por Deus sen nós que o merece. A unción santa non se dá por Mérousons porque o quere.

pero ten moito tempo, busque, pídelle.

e dígovos: orde e será dada a vostede; Buscar e atopar; Chamar e abrirás. Porque todos os que piden recibir; e o que busca Halla; E o que el chama, será aberta

Pai Celestial vai certamente dar o seu espírito a que preguntar a el -. A Loha prometido. Amen!

nadina nadina seda

ao 17 de xuño

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *