I Festival de identidade cultural

Política de protección de datos

autorizo a universidade autónoma do PERU SAC. (en diante a Universidade) para levar a cabo o tratamento dos meus datos persoais de acordo coa lei 29733: a lei de protección de datos persoais ea súa regulación do decreto supremo n. 003-2013-jus, segundo os seguintes termos e condicións:

Primeiro: A aceptación do servizo de referencia de servizo de programas académicos proporcionarase o consentimento previo da Universidade Express do titular de datos persoais, aceptando os termos e condicións estipulados no documento actual, marcando “Lin e acepto Os Termos e condicións “, se o propietario non está de acordo con estes Termos e condicións, a Universidade non poderá remitir a información requirida, xa que non habería ningunha autorización correspondente por parte do propietario.
Segundo: Obxecto Da autorización. A universidade pode facer uso dos meus datos persoais co propósito de enviarme información: promocional, educativo, académico e administrativos, a través de mensaxes electrónicas personalizadas ou masivas para promover os nosos servizos e produtos, así como proporcionar o servizo de telemarketing ao seu enderezo electrónico, así como a información sobre os diferentes estudos de posgrao, posgrao, informática e idiomas, eventos académicos, artísticos, culturais e Entretemento organizado pola universidade, para o que pode usar o postal, o teléfono, o correo electrónico ou calquera outro medio de comunicación alternativo.

Terceiro: confidencialidade e autorización. A universidade garante a confidencialidade e o tratamento adecuado dos datos persoais recollidos a través deste Formulario de autorización co obxectivo de proporcionar os servizos solicitados, incluíndo o resucteatorio das transferencias, que se realizan, de conformidade coa Lei 29733, polo que o propietario declara ter coñecemento do destino e uso de datos persoais a través da LECT URA desta cláusula.

Cuarto: Base de datos. Os datos do propietario serán almacenados nunha base de datos cuxo propietario é a Universidade Autónoma do Perú, situada en Antigua Panamericana Sur KM 16.3 Urb. La Concordia Mz. A, Lot 06 – Villa El Salvador.

Quinto: Acceso e / ou modificación. O titular pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición nos termos establecidos na lei 27933 na Dirección indicada ou o seguinte correo electrónico [email protected]

Sexto: Medidas adoptadas para a protección de datos persoais A universidade adoptou as medidas de seguridade requiridas pola lei e comprométese a tratar datos persoais como información reservada para evitar e evitar o acceso ou a difusión non autorizado e garantir o uso adecuado da información. A universidade non se fai responsable do risco de información de datos persoais que poden ser realizados por terceiros, cando o usuario realice a transferencia de información aos servidores onde se aloxa a páxina web a través do seu ordenador ou dispositivo móbil.

Séptimo: Redes sociais Redes sociais das que parte Os ingresos tanto a universidade como o titular teñen as súas propias políticas de privacidade ás que deben estar suxeitos a todos os usuarios de tales redes. Por este motivo, recomendámosche revisar as políticas de privacidade das redes sociais para asegurarse de conformidade con estes. Fácil, a universidade é liberada de calquera responsabilidade que poida causar a operación incorrecta e / ou o uso inadecuado das redes sociais, a falsidade de O contido eo ilegal da forma en que se obtivo, así como os danos que poderían xerar as publicacións nestas redes, sendo os únicos usuarios responsables da rede social que realizaron tales accións.

oitavo: consentimento. A calidade do titular de datos persoais maniféstase o meu informado, anterior, gratuíto, expreso e por tempo indefinido, de xeito que a universidade pode facer uso dos datos persoais que lle proporcionan, así como a información que é derivado do seu uso e calquera información de acceso público.

Noveno: de cumprimento. Recibirás toda a información necesaria para RA O exercicio gratuíto e voluntario dos meus dereitos á protección dos meus datos persoais.

Pechar

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *