Xaló (topografia)


Aquest article o secció necessita referències que apareguin en una publicació acreditada.
Aquest avís va ser posat el 24 de juny del 2009.

Un fita o balisa és un accessori per realitzar mesuraments amb instruments topogràfics, originalment era una vara llarga de fusta, de secció cilíndrica, on es munta un prismàtica a la part superior, i rematada per un guaspa d’acer a la part inferior, per on es clava en el terreny.

Balisa amb prisma muntat

en l’actualitat, es fabriquen en alumini, xapa d’acer, o fibra de carboni, en trams de 1,50 m. o 1,00 m. de llarg, endollables mitjançant els regatones o roscables entre si per conformar una fita de major altura i permetre una millor visibilitat en zones boscoses o amb forts desnivells.

Alguns es troben pintats (els d’acer) o conformats ( els de fibra de vidre) amb franges alternades generalment de color vermell i blanc de 25 cm de longitud alternats entre si, perquè l’observador pugui tenir major visibilitat de l’objectiu. Els colors obeeixen a una millor visualització en el terreny i l’amplada de les franges es feia servir per mesurar en forma aproximada mitjançant estadimetría.Los jalons s’utilitzen per marcar punts fixos en l’aixecament de plànols topogràfics, per traçar alineacions, per determinar les bases i per marcar punts particulars sobre el terreny. Normalment, són un mitjà auxiliar a l’teodolit, la brúixola, el sextant o altres instruments de mesura electrònics com l’estació total.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *