Variació interindividual en la relació dels diferents marcadors de intensitat – Un repte per als propòsits de la prescripció de entrenament

interindividual variation in the relationship of different intensity markers – A challenge for targeted training Prescriptions (pdf original)

Egger F, Meyer T, Hecksteden A

PLoS One 11 (10): e0165010, 2016

Les intensitats d’entrenament es prescriuen freqüentment com a càrregues relatives basades en un valor de referència únic (per exemple, el consum màxim d’oxigen). No obstant això, l’estrès físic induït per l’exercici és multifacètic i s’ha demostrat una gran variabilitat interindividual en els marcadors d’intensitat davant càrregues constants amb intensitats relatives estandarditzades. Això qüestiona la precisió de les intensitats relatives per als propòsits de l’estímul d’entrenament. La present prova pretén investigar la variabilitat interindividual en la relació dels indicadors d’estrès usant corbes de rendiment interpolades derivades de tests de càrrega constant amb diferents càrregues de treball. Aquest aproximamiento permet la predicció d’altres indicadors basats en la referència triada i la subsecuente comparació de la precisió predictiva entre models basats en grups i en regressió individualitzada. 15 ciclistes competitius van completar un test de pedaleig incremental seguit de 5 test de càrrega constant amb les mateixes càrregues de treball absolutes que en el test incremental. La més alta d’aquestes càrregues de treball que va recollir l’estat estable de lactat (BLa) es va repetir permetent l’estimació de la variabilitat intraindividual. Dels tests de càrrega constant, les trajectòries de l’BLa relatiu a la valor de referència respectiu (per exemple,% VO2peak) van ser interpolades per regressió polinomial. La variabilitat entre les corbes de regressió dels individus va ser analitzada per models mixtos. La precisió predictiva va ser estimada com la suma de la diferència de les arrels entre els valors predictius i observats. La proporció de la variació total de la trajectòria de l’BLa relatiu a l’paràmetre de referència respectiu es va comptabilitzar per a la identitat de cada subjecte entant entre 36 i 51%. Es va observar un increment significatiu en la precisió predictiva per al VO2peak i la HRmax respectivament, com a paràmetres predictius. Aquests resultats donen suport al aproximamiento multivariable i individualitzat per a la prescripció de la intensitat quan l’objectiu és provocar pertorbacions precises de l’homeòstasi.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *