Situació actual i reptes de sistema penitenciari al Japó: ¿és possible la rehabilitació?

Una llei l’esperit no es veu reflectit en la pràctica

ENTREVISTADOR Com va començar a interessar-vostè en el problema de les presons?

TAGUSARI maiko Quan cursava el primer any d’universitat, vaig participar en un cercle d’estudis en el que em va tocar exposar l’assumpte de dos projectes de llei, molt debatuts en l’època, sobre institucions penitenciàries i sobre les daiyō kangoku (cel·les de detenció policials que substitueixen en la seva funció a les instal·lacions carceràries). Llavors va caure a les meves mans la publicació Zenkoku kangoku jittai ( “Situació de les presons al Japó”, Ryokufū Shuppan), en la que vaig trobar un article que explicava com a certs reclusos se’ls immobilitzava amb unes corretges de cuir que els impedien fer servir les mans i es veien obligats a menjar directament de l’plat, com si fossin gossos. Saber que les persones eren tractades així em va produir un fort xoc. així va ser com vaig començar a interessar pels problemes de les presons. al març de 1995 vaig participar en la fundació de l’ centre dels Drets Humans a les Presons, amb el qual portem ja 24 anys.

l'advocada Tagusari Maiko.
l’advocada Tagusari Maiko.

ENTREVISTADOR Podria parlar-nos de l’evolució històrica de les presons o institucions carceràries japonesa? Quins canvis es van introduir amb la reforma de 2006 de la llei que regeix el tractament dels reclusos?

TAGUSARI Hi havia una llei de l’era Meiji que tenia ja prop de 100 anys. Amb la nova llei sobre el tractament dels reclusos es va aconseguir aclarir els seus drets i deures. Hi va haver moltes reaccions, i fins i tot els funcionaris de presons es van queixar que, mentre que als reclusos se’ls reconeixien nous drets, les seves condicions seguien sent les mateixes. Però ens equivoquem si pensem que en el dia a dia de les presons s’està aplicant a peu de la lletra el que dicta la nova llei.

Certament, amb la seva entrada en vigor, les comunicacions amb l’exterior ( entrevistes, correspondència, etc.) i l’arribada de paquets o encàrrecs ha canviat en gran mesura i ara s’ha ampliat el perfil de les persones amb qui poden comunicar-se, la qual cosa ha estat rebut pels reclusos amb alegria. Però com es van donar casos en què membres de les organitzacions anomenades bōryokudan ( “grups violents”, màfia japonesa) feien un ús pervers de el nou sistema, de seguida es van imposar condicions més dures. Malgrat que la llei diu que unes relacions correctes amb l’exterior contribueixen a la rehabilitació de l’reclús i al seu reintegració social, les autoritats estan aplicant cada vegada més limitacions. Els tribunals solen ser conservadors, però tenim fins i tot algunes decisions judicials, en demandes interposades per reclusos, que titllen d’excessives les limitacions que s’estan imposant.

canvi de director, canvi de costums

ENTREVISTADOR ¿Viuen millor els presos amb la nova llei que regeix les seves condicions?

TAGUSARI No es pot dir que sigui així en tots els casos. Amb la nova llei, s’han ampliat les potestats dels directors de cada instal·lació. Per exemple, a les presons PFI (private finance initiative, iniciativa financera privada), gestio nades per equips públic-privats, s’estan posant en pràctica molts programes innovadors, com l’ensinistrament de gossos pigall, i altres orientats a evitar la reincidència, que es realitzen en coordinació amb agents especialitzats externs.

Però per conèixer el conjunt de les presons japoneses no n’hi ha prou amb passar revista a una o dues. No només hi ha diferències entre presons, sinó que, a més, una mateixa presó pot patir un canvi radical amb l’arribada d’un nou director. És difícil fer-se una idea total del conjunt.

ENTREVISTADOR Al Japó cada presó té les seves pròpies regles …

TAGUSARI Per gestionar als seus reclusos, a la presó li convé tenir un radi de discrecionalitat tan ampli com sigui possible. Mentre va estar en vigència la vella llei de presons, els drets dels presos eren pràcticament inexistents i crec que aquesta és la raó que alguns responsables de presons pensin que ara aquests drets tenen un reconeixement excessiu i que ells han de retallar-los perquè resultin apropiats. A més, tot i que la intenció de les autoritats carceràries sigui reduir a el màxim el nombre d’accidents o d’irregularitats encara que es disposi de plantilles de funcionaris reduïdes, les necessitats varien en funció de si es tracta o no d’presons per a reclusos amb tendències criminals més accentuades. Però hi ha una tendència general a establir reglaments tan minuciosos com sigui possible i obtenir una imatge molt precisa del que passa, vigilant als presos per comprovar si incompleixen o no aquests reglaments.Per això, en principi, sempre hi ha un funcionari present en les entrevistes, i la correspondència s’inspecciona i censura.

En altres països no s’aspira a un control tan rigorós i les entrevistes de la majoria dels presos es fan simultàniament en grans sales on es col·loquen taules i cadires sense interposar envans entre els grups. Els reclusos són dividits en categories i se’ls dóna un tractament específic, fent que, per exemple, els de major risc tinguin les seves entrevistes en habitacions separades.

I llavors per què està aquí? Una pregunta molt simple

ENTREVISTADOR Quins altres problemes relatius als drets humans ha?

TAGUSARI Tenim a les nostres presons grans grups humans que, per la seva acomodació, requereixen atencions específiques, com les persones amb discapacitats de desenvolupament, psiquiàtriques o intel·lectuals, o els reclusos estrangers, entre d’altres. Però a les presons la tendència és a no donar-los un tracte excepcional, a aplicar la norma general, perquè els altres reclusos es queixen o perquè resulta difícil controlar totes les situacions disposant d’una plantilla de funcionaris reduïda. No s’està en condicions de donar un tractament d’acord a les necessitats de cada reclús i cal una actitud de reflexió i atenció a el problema. Per això, fins i tot les persones que pateixen aquests handicaps acaben sent castigades quan incompleixen els reglaments.

Tot això va clarament en contra dels estàndards internacionals sobre drets humans. Japó ha ratificat la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitats ia més s’ha dotat d’una llei per a la no discriminació d’aquestes persones, pel que està obligat a satisfer aquestes necessitats racionals, però en la pràctica està lluny de aconseguir-ho. Hi ha persones que, evidentment, pateixen problemes psiquiàtrics greus i de vegades se’ls eximeix de l’càstig, però llavors el tema deriva cap a la qüestió de per què aquestes persones que amb prou feines poden complir les seves penes en condicions normals han estat declarades pel tribunal responsables de les seves accions i estan ara tancades en una presó. Les presons no poden negar-se a admetre a ningú, així que suposo que els seus responsables estaran molt atribolats amb tots aquests problemes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *