Revista de Neurologia (24 números a l’any) fomenta i difon el coneixement generat en llengua espanyola sobre neurociència, tant clínica com experimental. (Català)

Vegi els nostres màsters

Oberta la Preinscripció

Màster en Neuropsicologia de les altes Capacitats Intel·lectuals

6ª Edició

PMID: 23.400.650 DOI: https://doi.org/10.33588/rn.5604.2012574
Introducció. Els meningiomes constitueixen el tumor intracranial més freqüent i representen una tercera part de tots els tumors cerebrals primaris. En la majoria de les ocasions es tracta d’una neoplàsia histològicament benigna derivada de cèl·lules aracnoideas, i en menys de l’0,1% dels casos poden presentar metàstasi a distància. a Cas clínic. Dona de 45 anys que mostrava des de feia quatre setmanes una tumoració dolorosa a la cara lateral dreta el coll. En una ressonància magnètica es objetivaba recidiva d’un meningioma intracranial intervingut en quatre ocasions en els últims 18 anys. Es va realitzar l’extirpació de l’tumor intracranial i de la massa cervical i el diagnòstic histològic de les dues lesions va demostrar un meningioma anaplàsic de grau III segons la classificació de l’Organització Mundial de la Salut. Conclusions. Les metàstasis dels meningiomes són una causa poc freqüent de tumoració cervical; però, s’han de tenir en consideració en pacients que han estat intervinguts prèviament d’un meningioma que evidenciava dades histològiques de malignitat. El nostre cas demostra el potencial agressiu que poden tenir certs meningiomes intracranials amb capacitat per a disseminar-se a distància i envair els ganglis limfàtics. Paraules clau Gangli linfáticoMeningiomaMeningioma anaplásicoMetástasis Classificat en Càncer i tumors

Cerca a PubMed

Rico-Cotelo M Prieto-Gonzalez a Reis-Santias RM Diaz-Cabanas L Martin-Martin C

Per paraula clau

Anaplastic meningioma Lymph node meningioma Metastasis

Veure a PubMed

aquest article Articles relacionats

Li pot interessar

article en Castellà

Original Les unions als receptors per al interferó-g, el factor de necrosi tumoral-a i la interleucina-6 en limfòcits T de p … P. Bongioanni, MR Romà, B. Boccardi, F. Lombardo, G. Moscato, S. Mosti, … Data de publicació 16/11/1999 ● Descàrregues 99

Article en Castellà

Comunicacions breus Metàstasis sellars que semblen adenomes hipofisaris M. Gelabert-González, JM Fernández-Vila, I. Pintos-Martínez, J. González-García Data de publicació 01/09/2000 ● Descàrregues 110

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *