Què són els sistemes de gestió integrats?

1.7 / 5 (110 vots)

sistemes de gestió Integrats

Qualsevol decisió que es generi en les operacions que realitzen les organitzacions pot generar efectes en els productes. Aquests efectes poden donar-se en la qualitat del producte, en la seguretat i salut dels empleats i en el medi ambient. És cert que moltes activitats augmenten la productivitat en qualitat, però poden influir negativament en la seguretat o al medi ambient. Els sistemes de gestió integrats poden ser una solució per a aquests problemes.

L’organització el que ha de fer és buscar totes les alternatives possibles per garantir la seguretat i la protecció de l’entorn. S’incrementarà la productivitat i la qualitat a la mateixa vegada.

CTA BOTÓ SIG

Descarrega't l'e-book: 8 problemes d'integrar normes ISO en empreses

Les organitzacions que tenen implantada la qualitat o el medi ambient, són molt més receptives a la seguretat i salut en el treball.

Es poden establir diferents coincidències en els sistemes de gestió integrats que hem citat:

 • Existència d’un compromís i lideratge per part de la direcció de l’organització. La direcció haurà d’estar compromesa per aconseguir l’èxit.
 • El sistema de gestió ha d’estar immers en un procés d’innovació i millora contínua.
 • Es basa fonamentalment en l’acció preventiva i no en la correctiva.
 • Es hauran d’aplicar totes les fases del cicle de vida dels productes i en totes les etapes dels processos productius.
 • s’haurà de poder mesurar el sistema. Serà eficaç si es pot mesurar i avaluar. En els sistemes de gestió integrats les avaluacions són similars.
 • La implicació ha de ser de totes les persones que integren l’organització. No serà possible obtenir èxit si no hi participa tot el personal.
 • La formació és clau perquè tots els aspectes es desenvolupen a l’empresa.

Condicionants de el procés d’integració

Durant el procés d’integració serà necessari tenir en compte diferents condicionants. Hi ha diferents influències en la gestió i als quals es troba subjecta l’empresa. En aquest sentit podem considerar els següents condicionants:

El marc legislatiu obligatori i el normatiu voluntari

La legislació és diferent en qualitat, medi ambient i seguretat. El marc normatiu en qualitat és escàs tot i que la normativa voluntària és molt àmplia. La gestió ambiental té un ampli marc normatiu, però una normativa voluntària baixa. La seguretat i salut en el treball es troba en la mateixa posició que l’ambiental.

L’enfocament organitzacional actual

Com a sol existir un responsable i un departament de qualitat, amb un gran desenvolupament i una forta activitat verificadora dels productes. S’ha de donar suport a una estructura documental molt àmplia.

En el medi ambient sol existir un responsable que comparteix aquestes funcions amb altres, i sol donar-se en sectors que tenen un alt nivell d’impacte. El medi ambient es troba orientat a l’assessorament d’instal·lacions i productes. Cal supervisar processos que tinguin un impacte en el medi ambient.

Quant a la seguretat i la salut es genera un servei de prevenció aliè o mixt que porta a terme tasques de prevenció. Té una activitat que se centra en l’eliminació o minimització de riscos, un enfocament molt més preventiu.

Els elements específics que condicionen la gestió empresarial

D’una banda l’organització haurà d’obtenir resultats rendibles, podrà gestionar els seus recursos. Els recursos poden ser escassos, de manera que pot limitar el volum de negoci. Amb tot això es busca obtenir el major aprofitament possible.

L’entorn o variables externes que condicionen la gestió

Segons les condicions externes o l’entorn que tenim:

 • els agents socials que poden provocar una resposta de mercat per resoldre reclamacions i canvis en els subministraments. Aquests condicionants funcionen de forma informativa en quant a la qualitat, de manera sensibilitzadora en medi ambient i prevenció de riscos laborals.
 • Els clients generen una influència fonamental en l’empresa, així la qualitat condiciona la compra a l’acceptar o rebutjar el producte o servei que se li lliura, el que realimenti el sistema de manera substancial. El medi ambient i la prevenció de riscos sensibilitza encara que també pot condicionar-la.

Estructura dels sistemes de gestió integrats

Els sistemes de gestió integrats poden representant mitjançant una estructura en forma d’arbre. Presenta un tronc comú i tres branques que correspon cada àrea de gestió: qualitat, medi ambient i seguretat i salut en el treball.

El tronc conté el sistema de gestió comú en les àrees especificades, tenint en compte tots els elements, des de la política d’assignació fins a la planificació. S’acaba amb l’auditoria i la revisió de sistema.

Cada branca específica de gestió recull de manera complementària les qüestions particulars. Les organitzacions que compta amb un sistema implantat poden ampliar el seu sistema de gestió. L’ampliació pot ser mitjançant un tractament documental, evitant les redundàncies i incloent referències creuades i relacionades entre si.

Podríem tenir la següent estructura genèrica per als sistemes de gestió integrats:

 • Política de gestió integrada.
 • Planificació.
 • Sistemes de gestió integrats.
 • Formació i qualificació.
 • Documentació de sistema i la seva control.
 • Implantació.
 • Avaluació i control dels sistemes de gestió integrats.
 • Millorar el sistema.
 • Comunicació.

Es recomana la implementació d’un sistema segons un estàndard que inclogui totes les especificacions per als tres sistemes de manera integrada. Això facilitarà molt la generació dels sistemes de gestió integrats.

Sistemes de gestió integrats amb ISOTools Excellence

La plataforma tecnològica ISOTools Excellence, permet a les organitzacions integrar els seus sistemes de gestió de manera automatitzada, aconseguint que siguin més eficients i eficaços i resolent molts dels problemes associats a la gestió manual, ajudant a aconseguir així millores en la gestió del dia dia i, per tant, en els resultats que obtenen.

CTA SIG

-

iconewsletter hi ha estat útil?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *