Propietats d’inversió en NIIF per Pime

propietats-de-inversió

Les propietats d’inversió en les NIIF per Pime, són les propietats immobiliàries, que es mantenen per produir rendes, plusvàlua o totes dues, i no per al seu ús o venda (IASB, 2009, 16.2), i que a més s’han de dur a el valor raonable (IASB, 2009, 16.1) . Per tant, les propietats es poden mesurar a el cost en NIIF per Pime, si i només si, no es pot mesurar el valor raonable de manera fiable, o es requereixi un esforç desproporcionat seu càlcul.

Portar la propietat d’inversió a el valor raonable o a el cost, no és discrecional, en cas de no mesurar-se a el valor raonable, s’ha de tenir el suport d’acord per què hi ha un esforç desproporcionat per desenvolupar el mesurament i està hauria d’estar acceptada per la revisoria fiscal. De totes maneres, ha de separar-se la categoria de propietats d’inversió a el cost, atès que ha de revelar la transferència per separat (IASB, 2009, 17.31e).

S’ha de tenir en compte que en taxó 822.100 de la notes a propietats, planta i equip, s’ha de col·locar per separat la categories de propietats d’inversió a el cost menys la depreciació i deteriorament de valor acumulats.

Taxó 822.100 IFRS notes – propietats, planta i equip

1-fi

Pres: IFRS, 2016. http://www.ifrs.org/XBRL/Resources/Documents/2016/taxonomy-es-sme-r-2016.pdf

s’ha de preveure que per a la revelació taxonòmica 2016 de l’IFRS, en els canvis de la taxó 210000 i 220000 de l’estat de situació financera, segons canvi normatiu per 2017.01.01 s’haurà de separar la categoria de propietats d’inversió a valor raonable, i la propietat d’inversió a el cost menys depreciació i deteriorament.

Taxonomia il·lustrada IFRS 2016. Informe 210000

2-fi

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *