Pràctiques Pre-professionals de les Curses de Tercer Nivell

La Comissió de Pràctiques Pre-Professionals o Pasantías, ha elaborat el procedmiento de pràctiques pre-professionals o pasantías, per planificar, monitoritzar i avaluar, als estudiants matriculats a la Facultat d’Enginyeria Civil i Ambiental de l’Escola Politècnica Nacional, que executaran pràctiques preprofessionals, passanties i activitats de servei a la comunitat.

L’estudiant a l’hora de matricular-se en la Facultat, pertany a un pensum acadèmic de les Carreres d’Enginyeries vigents, pla d’estudis de redisseny o noves carreres aprovades pel CES (d’acord a el Reglament de Règim Acadèmic), les mateixes que defineixen els requeriments que el estudiants ha de complir pel que fa a les PRÀCTIQUES PRE PROFESSIONALS, passanties I ACTIVITATS dE SERVEI a lA COMUNITAT, de la següent manera:

  1. Pensum 2007, Pensum 2007-e i Pensum 2007-H: Els estudiants han de complir un mínim de 480 hores de pràctiques preprofessionals o passanties. No té obligació de realitzar acció social.
  2. (RRA) Règim Hores: Els estudiants hauran de complir al menys 400 hores de pràctiques preprofessionals o passanties, de les quals al menys 160 han de ser d’acció social (RRA art. 89).
  3. l’estudiant haurà de lliurar els seus documents a màxim sis mesos després de la seva finalització cas contrari perdran validesa, no cal haver complert el total d’hores, pot realitzar-lo en parts.

Formats i Formularis Empreses per PPP – Ambiental Empreses per PPP – Civil a

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *