Materials Industrials

1904 paraules agost pàgines

RECONEIXEMENT DEL CURS MATERIALS INDUSTRIALS a PER ELKIN ALFREDO CORRETJA ALVAREZ COD. 15328583 GRUP: 256599_11 a TUTOR WILLIAN ANDRES TARAZONA a UNIVERSITAT NACIONAL OBERTA IA DISTÀNCIA a UNAD a MEDELLIN a MARÇ 2012 per INTRODUCCIÓ
En el present treball veurem a grans trets alguns conceptes que integren la matèria de Materials industrials, els quals ens serviran per poder tenir en clar algunes idees i una comprensió més clara d’aquesta matèria, així mateix ens permetrà familiaritzar-nos amb la indústria de l’acer seus tractaments i aplicacions a la indústria ia la vida diària , alguns dels conceptes que tractarem serà: Història dels materials i la seva evolució a través dels anys, veurem que això ha … veure més … a Generar en els estudiants la capacitat per seleccionar i aplicar els materials de fabricació recolzats en el coneixement de les característiques microscòpiques i estructurals, de manera relativa amb les seves propietats fisicoquímiques, des del punt de vista tecnològic, econòmic i ambiental. de 5. Expliqueu el concepte de Materials Sostenibles. Expliqueu el concepte de Materials Sostenibles. És l’ús de materials regenerables, reciclables i residualment reciclables; han de comptar amb una sèrie de característiques: a • • • • • • • • • • • a Que tinguin llarga durada Que puguin ajustar-se a un determinat model que provinguin d’una justa producció Que tinguin un preu accessible Que siguin valoritzables que siguin no contaminants que consumeixin poca energia en el seu cicle de vida que en el seu entorn tinguin valor cultural que provinguin de fonts abundants i renovables que posseeixin un percentatge de material reciclat. Que no utilitzin materials d’aïllament que contingui CFC. Podem considerar els materials de construcció sostenibles a aquells que siguin duradors i que necessitin un escàs manteniment, que puguin reutilizase, reciclar-se o recuperar-se. Una bona manera d’augmentar les garanties de sostenibilitat, és l’elecció de materials menys agressius tant per la salut com pel medi ambient. S’ha de tenir en compte la capacitat dels materials per ser reciclats. De 6. Donar 2 exemples de transformació de materials industrials en operacions a

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *