Lesions inflamatòries i estenòtiques en la malaltia de Crohn. Correlació histològica amb la ressonància magnètica – Pòsters – Societat Espanyola d’Anatomia Patològica

Introducció: L’avaluació de l’activitat en la malaltia de Crohn (MC) és important per a l’optimització de les estratègies terapèutiques. Diferenciar entre lesions inflamatòries i estenòtiques és decisiu, ja que les primeres responen bé a el tractament mèdic, mentre que les segones requereixen cirurgia. L’activitat a l’EC es basa en una combinació de troballes clíniques, bioquímiques, endoscòpics i radiològics que són poc sensibles per determinar l’activitat inflamatòria intestinal i no diferencien entre inflamació i estenosi. La ressonància magnètica (RM) és molt sensible i específica en l’avaluació de l’EC en l’intestí prim. No s’ha estudiat la capacitat de diferenciació entre activitat i fibroestenosis de la RM, ja que són entitats que poden solapar-se. En pacients amb símptomes refractaris les decisions terapèutiques es basen en diagnòstics histològics. Proposem complementar les dades histològiques amb els d’imatge per RM com biomarcadors de l’activitat en la EC.Material i Mètodes: Es va realitzar RM preoperatòria en 27 pacients amb EC seleccionats per resecció quirúrgica. La RM va avaluar: gruix de la paret, intensitat de senyal pre i post contrast i increment relatiu del senyal amb contrast, presència d’edema i estenosi de la llum. Es van avaluar seccions histològiques de la mateixa zona tenyides amb HE. Es va avaluar el gruix de la paret, de la submucosa, el percentatge dels components inflamatori i fibrós en la mucosa i submucosa (tincions de tricròmic de Masson i reticulina), l’edema submucós i la vascularització (CD31) .Resultats: Els casos amb predomini inflamatori per HE tenien un senyal més intensa post contrast inicial per RM que els fibroestenóticos (p = 0`009). El gruix de la submucosa es correlacionava amb la fibrosi laxa o inicial positiva per reticulina (p = 0`007), amb una tendència a major vascularització (CD31). Els casos fibrostenóticos tenien un gruix de la submucosa inversament correlacionat amb la captura inicial de contrast per RM. La inflamació mucosa es correlacionava inversament amb el gruix i la fibrosi submucosa (p = 0`007). La fibrosi establerta (tricròmic) no captava el senyal retardada (p = 0`038) § Conclusions: Hi ha una correlació de les lesions histològiques amb la imatge per RM que és capaç de diferenciar entre lesions fibroblàstiques i inflamatòries. La RM pot tenir un paper decisiu com a biomarcador en el tractament de l’EC.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *