Jean Bodin a l’ombra de Thomas Hobbes. En els orígens de la teoria de la sobirania

Pis En el moment en què una obra és acceptada per a la seva publicació, s’entén que l’autor cedeix a la REP en exclusiva els drets de reproducció, distribució i , si escau, venda del seu manuscrit per a la seva explotació en tots els països de l’món en format de revista de paper, així com en qualsevol altre suport magnètic, òptic i digital.: els autors cediran també a la REP els drets de comunicació pública per a la seva difusió i explotació a través d’intranets, internet i qualssevol portals i dispositius sense fils que decideixi l’editor, mitjançant la posada a disposició dels usuaris per a consulta en línia del seu contingut i el seu extracte, per la seva impressió en paper i / o per a baixar i arxiu, tot això en els termes i condicions que consten a la web on es trobi allotjada l’obra. Al seu torn, la REP autoritza els autors dels treballs publicats a la revista a què ofereixin a les seves webs personals o en qualsevol repositori d’accés obert una còpia d’aquests treballs una vegada publicats. Juntament amb aquesta còpia s’ha d’incloure una menció específica de la REP, citant l’any i el nombre de la revista en què va ser publicat l’article o nota d’investigació i afegint, a més, l’enllaç a la web de l’REP.
transcorregut un any des de la seva publicació, els treballs passaran a estar subjectes a la Llicència de reconeixement de Creative Commons reconeixement-No comercial-Sense obra derivada 4.0 Espanya, que permet a tercers compartir l’obra sempre que s’indiqui seu autor i la seva primera publicació en aquesta revista.
Plagi i frau científic a La publicació d’un treball que atempti contra els drets de propietat intel·lectual serà responsabilitat dels autors / es, que seran els que assumeixin els conflictes que poguessin tenir lloc per raons de drets d’ autors. Els conflictes més importants poden donar-se per la comissió de plagis i fraus científics.
S’entén per plagi: amor 1.Presentar el treball aliè com a propi.
2.Adoptar paraules o idees d’altres autors sense el degut reconeixement. a 3.No emprar les cometes o un altre format distintiu en una cita literal.
4.Donar informació incorrecta sobre la veritable font d’una cita.
5. El parafrasejo d’una font sense esmentar la font.
6. El parafrasejo abusiu, fins i tot si s’esmenta la font.
les pràctiques constitutives de frau científic són les següents: a 1.Fabricación, falsificació o omissió de dades i plagi.
2.Publicación duplicada.
3.Conflictos d’autoria.

En tot cas, el CEPC se serveix de les més avançades eines informàtiques (Turnitin) per tal de detectar el possible plagi abans de la publicació de cada un dels números de la revista. Si es detecta un text susceptible de frau científic l’article en qüestió és rebutjat i es comunica a l’autor aquesta contingència, per tal que pugui modificar-lo si ho considera convenient.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *