Inscripció d’Obra Intel·lectual

PER INSCRIURE UNA OBRA INTEL·LECTUAL EN EL DEPARTAMENT DE DRETS INTEL·LECTUALS (DDI), VOSTÈ POT FER EL PROCÉS D’INSCRIPCIÓ:

I.- Per Internet (Modalitat en Línia)

II.- en forma presencial a les nostres oficines

III.- Per correu postal

I.- PROCEDIMENT EN LÍNIA

Per aquesta nova modalitat, l’usuari té com a opcions d’inscripció:

A.- Sol·licitar un nou registre.

B.- Modificar el registre d’una obra que estigués en procés d’inscripció.

Procediment per a ingressar la informació requerida, lliurar una reproducció de l’obra i pagar per la seva inscripció

Ingrés de dades al formulari i dipòsit de l’obra.

dADES

A) Seleccioneu “MODALITAT A LÍNIA” o “DEMANAR NOU REGISTRE”. El sistema desplega un formulari, en el qual s’han d’ingressar les dades requerides. Introduïu el Rut de la (es) persona (s) Natural (és) o Persona (es) Jurídica (s), o una combinació d’elles alhora, segons el cas. Es desplegaran les dades en forma automàtica. Si no es desplega la informació de l’usuari automàticament, el registra lletres majúscules, les dades requerides pel sistema. En el cas de Persona Natural, indiqui la professió o ofici de titular i pressioni “ACCEPTAR”. Important: Si es tracta de cançó o música, al camp “professió o ofici” s’ha d’assenyalar si el titular és “Autor”, “Compositor” o “Autor i Compositor”, segons correspongui.

B) en el camp “Adreça de l’Autor / Titular” feu clic a “Titular” i seleccioneu a qualsevol dels titulars. Si existeix informació prèvia en el sistema sobre la direcció de l’titular es autocompletará, en cas contrari, l’usuari haurà d’ingressar amb lletres majúscules les dades requerides.

C) Al camp “Verificació de correu”, introduïu una adreça de correu electrònic que utilitzi amb freqüència. El sistema enviarà un codi de validació a aquest correu. Introduïu aquest codi de validació al camp que se situa a la part dreta del seu correu electrònic.

D) Completeu el camp “Nom de l’obra” i classifiqui l’obra : segons la seva “GÈNERE” i “TIPUS D’OBRA”. Important: Si voleu inscriure una obra literària, el contingut tracta sobre ciència, ha de classificar la seva obra en el camp GÈNERE com LITERATURA i triar TIPUS D’OBRA. D’acord als Tractats Internacionals ratificats per Xile, els Programes Computacionals també han de classificar-se dins de l’GÈNERE LITERATURA. Aquesta opció es troba prèviament definida dins de la llista d’TIPUS D’OBRA, on automàticament apareixerà aquesta opció.

I) A la secció que indica “informació de l’Sol·licitant”, qui està completant el formulari ha d’optar entre dues alternatives. L’opció “Si”, s’ha de seleccionar quan qui fa la sol·licitud, és un dels autors o titulars de drets a nom de qui (és) quedarà la inscripció. L’opció “No”, ha de seleccionar-se quan qui realitza l’ingrés de la sol·licitud, és una persona que simplement realitza aquest tràmit per encàrrec d’un tercer i no té la qualitat d’autor o titular de drets, en relació a la inscripció que se sol·licita .

F) Seleccioneu la casella “Veure reglament”, una vegada que n’hi ha revisat, feu un clic en el requadre corresponent i premeu “SEGÜENT”. Seleccioneu “CONTINUAR ARA” o “CONTINUAR MÉS TARD”. Recordi anotar el codi de la sol·licitud. Important: Si seleccioneu “Continuar més tard” haurà de reprendre el seu tràmit en una altra oportunitat, ingressant el Rut de l’Sol·licitant i el Codi de sol·licitud que li va assignar el sistema, seleccionant el link “Modificar el registre d’una obra que estigués en procés d’inscripció” .

ARXIUS

G) Indiqueu com dipositarà la seva obra. Si tria l’opció “Digital”, la mida màxima del seu arxiu no ha d’excedir 100 Mega bytes. Si l’obra excedeix aquesta mida, hi haurà d’adjuntar per correu postal o mitjançant el seu lliurament en forma presencial. A “Documentació addicional”, pot adjuntar documents (màxim 10 Mega bytes en total) tals com: autoritzacions d’ús, declaracions de persones jurídiques o algun altre document necessari per a la inscripció de la seva obra.

H) el sol·licitant haurà de fer un clic al requadre que indica” el sol·licitant declara sota la seva responsabilitat que les dades són fidedignes “. Després, premeu “Continuar Ara”

DETALLS DE SOL·LICITUD

I) En aquesta etapa, es despleguen les dades ingressats per verificació.A la fi, apareixen les següents opcions:

 • “CONTINUAR MÉS TARD” (Procediment explicat més amunt)
 • “AGREGAR ALTRA OBRA” (Inscripció múltiple)
 • “ANAR A PAGAR”.

Si seleccioneu “AGREGAR ALTRA OBRA”, té la possibilitat d’efectuar un ingrés múltiple d’obres. Important: Si l’usuari selecciona aquesta opció, ha d’estar segur que les obres que s’agregaran, compleixen amb tots els requisits que la Llei 17.336, sobre Propietat Intel·lectual estableix. Si una d’elles, no compleix amb aquests requisits, es procedirà a l’anul·lació total de la sol·licitud. Si l’usuari no es troba segur el compliment dels requisits, es suggereix efectuar un ingrés individual de les seves obres.

Finalment, si tria l’opció “ANAR A PAGAR “, passarà a la següent secció.

Pagament.

RESUM DE PAGAMENT

A) el sistema presenta una pantalla amb el valor de la inscripció de l’obra (i de l’certificat, quan es requereix). Si la sol·licitud d’inscripció requereix certificat, ha de seleccionar el tipus de lliurament d’aquest document (Correu electrònic, presencial o correu postal). Si seleccioneu per “Correu electrònic”, d’indicar el correu on vol rebre el document.

B) Després, seleccioneu el tipus de pagament:

 • PAGAMENT eN eFECTIU: Ha de portar a les nostres dependències diners en efectiu, ja que no comptem amb sistema RED Compra o un altre similar. La nostra adreça és Herrera 360, Santiago. Metro Cinquena Normal (Línia 5). Important: Considerar que a l’seleccionar l’opció “PAGAMENT EN EFECTIU”, a l’hora d’efectuar el cobrament corresponent, s’aplicarà el que disposa la Llei N ° 20.956 ( “Llei de l’arrodoniment”). Això vol dir que si la xifra total a pagar acaba entre $ 1 i $ 5, ella s’arrodonirà cap avall, és a dir, cap a la desena inferior, i si acaba entre $ 6 i $ 9, l’arrodoniment serà cap amunt, és a dir, cap a la desena superior .
 • PAGAMENT AMB XEC: Ha de ser creuat i estès per la suma exacte, a nom del “Servei Nacional de l’Patrimoni Cultural”.
 • PAGAMENT AMB TRANSFERÈNCIA / DIPÒSIT: ha de ser efectuada a nom del “Servei Nacional de l’Patrimoni Cultural”, Compte Corrent de el Banc Estat N ° 9002383. el RUT institucional és: 60.905.000-4. A l’escollir aquesta opció, haurà d’adjuntar còpia digital de l’comprovant de pagament que el seu banc o institució financera li va enviar per mitjans electrònics o digitalitzar aquell que va rebre d’aquest a l’hora d’efectuar el dipòsit de l’pagament. Per a tals efectes, premeu el botó “Selecciona el fitxer” i carregueu el fitxer de el comprovant corresponent.
 • PAGAMENT EN LÍNIA: Mostrarà un botó “Pagar”. A l’pressionar el botó, s’obrirà una nova finestra en el seu cercador, que el porta a l’pagament en línia mitjançant la plataforma disposada a l’efecte per la Tresoreria General de la República (TGR). Feu el procés normal mitjançant aquesta plataforma. Un cop acabat el procés, torneu a la pestanya d’inscripció i observarà un botó “Validar Pagament”, a l’pressionar es validarà si es va efectuar correctament el pagament via TGR. Important: Una vegada que s’hagi efectuat el pagament dels seus tràmits en forma reeixida, recordeu que haurà de pressionar aquest botó “Validar Pagament” perquè la nostra plataforma no deixi a l’tràmit “en espera”. L’anterior és essencial per donar una continuïtat a el procés d’inscripció i evitar demores innecessàries. Una vegada que faci la validació de el mitjà de pagament, feu un clic a la casella de verificació (declaració de dades fidedignes) i s’activarà el botó “ENVIAR”, el qual haurà de pressionar per poder continuar a l’etapa següent. En tot cas, abans que el tràmit realitzat es declari com “FINALITZAT”, vostè podrà usar les opcions de “TORNAR ENRERE” o “CONTINUAR MÉS TARD”.

II. i III PROCEDIMENT EN FORMA PRESENCIAL I PER CORREU POSTAL

II. Presencial

A) A l’ingressar a la nostra oficina, ha d’obtenir un número d’atenció.

B) completi el formulari digital en els computadors habilitats (si ja ho ha completat, esperi que el cridin dels mòduls d’atenció). Anoteu el codi assignat pel sistema (en els mòduls d’atenció ho sol·licitaran).

C) Espereu que li diguin dels mòduls d’atenció, per revisar els antecedents , i si es compleix amb els requisits establerts en la Llei 17.336 i el seu reglament, efectuar la corresponent inscripció.

d) Lliuri la quantitat d’exemplars, complets, manuscrits, impresos o reproduïts de l’obra, segons l’exigit en l’article 75 de la Llei Nº17.336, sobre Propietat Intel·lectual.Si el lliurament es fa amb material imprès, aquest s’ha de fer en una carpeta, anellat, enquadernat o empastat o si prefereix lliurar una reproducció digital, ella ha d’anar en un suport magnètic (CD o DVD en la seva caixa plàstica de protecció). Sense perjudici de el format que desitgi emprar, aquest sempre haurà d’assenyalar el títol de l’obra i el nom complet del (dels) autor (s) d’ella, a la vista i amb lletra molt clara.

I) Pagar el percentatge d’una UTM, depenent de la naturalesa de l’obra que desitja inscriure (segons l’article N ° 76 de la Llei 17.336 sobre Propietat Intel·lectual). Aquest pagament pot efectuar-:

 • En efectiu.
 • Xec.
 • Transferència electrònica (Titular: Servei Nacional de l’Patrimoni Cultural, Rut: 60.905.000-4, compte corrent BancoEstado N ° 9.002.383).
 • Lliurant còpia de l’Comprovant de Dipòsit Bancari o de Caixa Veïna.
 • En línia (A través de la Tresoreria General de la República).

III. Per Correu Postal

A) Completeu el formulari Sol·licitud d’Inscripció (per cada obra), que troba disponible al nostre web, www.propiedadintelectual.gob.cl

B) Envieu la quantitat d’exemplars, complets, manuscrits, impresos o reproduïts de l’obra, segons l’exigit en l’article 75 de la Llei Nº 17.336, sobre Propietat Intel·lectual. Si l’enviament o lliurament es fa amb material imprès, aquest s’ha de fer en una carpeta, anellat, enquadernat o empastat o si prefereix lliurar una reproducció digital, ella ha d’anar en un suport magnètic (CD o DVD en la seva caixa plàstica de protecció). Sense perjudici de el format que desitgi emprar, aquest sempre haurà d’assenyalar el títol de l’obra i el nom complet del (dels) autor (s) d’ella, a la vista i amb lletra molt clara.

C) Pagar el percentatge d’una UTM, depenent de la naturalesa de l’obra que desitja inscriure (segons l’article N ° 76 de la Llei 17.336), sobre Propietat Intel·lectual. Aquest pagament pot efectuar-:

 • A través d’un DIPÒSIT en el Compte Corrent de el Banc Estat N ° 9.002.383, a nom de “Servei Nacional de l’Patrimoni Cultural”
 • per mitjà d’una TRANSFERÈNCIA electrònica de Fons Interbancaris per la suma assenyalat, al mateix compte corrent. El RUT institucional és: 60.905.000-4.

La documentació ha de enviar-la a: Herrera 360 – Santiago, dirigida a Departament de Drets Intel·lectuals.

l’assignació de nombre en el Registre de el Departament de Drets Intel·lectuals, DDI, és immediata un cop verificat que les dades s’ajusten a la legislació vigent.

el Departament de Drets Intel·lectuals es reserva el dret de deixar pendents els registres d’aquelles obres que siguin enviades i no incloguin el valor exacte d’inscripció, aquest equival a un percentatge sobre la UTM segons el valor que tingui aquest indicador el mes en què es rep l’obra en les dependències de l’DDI, no a el mes de la data d’enviament.

Per conèixer la suma de diners exacte corresponent a cada percentatge, verifiqueu al nostre lloc web o poseu-vos a l’correu electrònic [email protected]

Si vol, pot obtenir un certificat o certificat relatiu a alguna inscripció o documentació vinculada amb ella.

Les nostres oficines s’ubiquen al carrer Herrera n ° 360 (cantonada Companyia), de la comuna de Santiago, Metro Cinquena Normal (Línia 5).

a partir del dia 3 de abril de 2017, tractant-se de sol·licituds d’inscripció presencials, l’horari d’atenció de públic, a les nostres dependències ubicades al carrer Herrera 360, comuna de Santiago, serà de dilluns a divendres, de 9 a 14 Hores. No obstant això, les sol·licituds que diguin relació amb cançons i programes de computació s’atendran exclusivament de 09 a 00:00.

Si es tracta de sol·licituds d’inscripció gestionades a través de correu postal o per internet, l’horari d’atenció telefònica serà de dilluns a divendres, de 15 a 18 Hores.

CLAUDIO PATRICIO OSSA ROJAS a Cap Departament de Drets Intel·lectuals
Servei Nacional de l’Patrimoni Cultural

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *