Impacte ambiental de la indústria de el ciment

Les deixalles d’oli, solvents, residus de pintura i altres deixalles inflamables, han estat utilitzats com a combustibles suplementaris per als forns de ciment. Aquesta pràctica va començar als Estats Units el 1979, per conservar energia i reduir els costos de combustible, i ha estat satisfactori en termes, tant de la qualitat del producte, com l’impacte ambiental. A més, alguns deixalles sòlides poden ser utilitzats com a combustibles, tal com les llantes gastades. Els requeriments de matèria primera poden ser satisfets, parcialment, amb les deixalles (rutinàriament usats) d’altres indústries: guix de les plantes d’àcid fosfòric, pirites torrades de la producció d’àcid sulfúric, escòria dels alts forns, i cendra de les plantes termoelèctriques a carbó.

l’alta temperatura de la flama i la naturalesa del producte fan que els forns de ciment siguin atractius per destruir una varietat de materials orgànics perillosos. Manejats correctament, els forns constitueixen una alternativa molt menys costosa que els incineradores de deixalles. Les proves realitzades per l’Agència de Protecció Ambiental dels EE. UU. I altres, han demostrat que la destrucció dels compostos orgànics, incloent PCB i els pesticides organocloruros i òrgan llumins, iguala o supera els resultats assolits pels incineradores de deixalles perillosos que operen a temperatures més baixes. Molts compostos metàl·lics tòxics poden ser cremats en els forns de ciment en quantitats que siguin prou petites, i que no afectin negativament la qualitat del producte, ni la seguretat, perquè es vinculen a l’escòria i arriben a formar part del producte. El plom, però, requereix atenció especial; fins a la meitat de la quantitat introduïda surt de l’forn i es precipita amb la pols de forn. El reciclatge de la pols augmenta la concentració de l’plom fins al punt en que aquest, també, es vincula a l’escòria, però una quantitat petita (0.2 a 1.0 per cent) s’escapa amb els gasos de la xemeneia. Talium s’emet amb el fum de l’forn, és a dir, no es lliga als sòlids. Els estudis de l’comportament de l’mercuri, fins a la dècada dels 90, han estat inconcluyentes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *