Helicopter transport and blunt trauma mortality: a Multicenter trial.

ANTECEDENTS: Tot i el debat que molts estudis abordar l’impacte potencial de transport en helicòpter sobre la mortalitat trauma, pel que fa a l’eficàcia de l’transport aeri continua. MÈTODES: Aquest estudi retrospectiu van combinar les dades de l’registre de trauma de nivell I urbanes cinc centres d’adults i pediàtrics. La regressió logística van avaluar l’efecte de l’transport en helicòpter sobre la mortalitat, mentre que l’ajust per edat, sexe, any de transport, la recepció de l’hospital, el nivell de l’atenció prehospitalària (Suport Vital Avançat vs Suport Vital Bàsic), ISS, i el tipus de missió (escena vs interfacilidad). RESULTATS: La base de dades de l’estudi va abastar 16.699 pacients. bruta de mortalitat per a l’aire (9,4%) va ser 3,4 vegades (IC 95% 2,9-4,0, p < 0,001) de terra (3,0 %) pacients. En l’anàlisi ajustat, el transport en helicòpter va ser trobat per ser associat amb una reducció significativa de la mortalitat (odds ratio, 0,76; 95% IC, 0,59-0,98, p = 0,031). CONCLUSIÓ: Els resultats d’aquest estudi són consistents amb una associació entre el tipus d’helicòpter de transport i augment de la supervivència en pacients amb traumatisme tancat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *