Espais de no separació

Resum
Com mantenir juntes dues paraules en la mateixa línia?
Detalls

Introducció

Fins al s. XII les paraules no se separaven per espais, era el lector el que havia de fer-ho quan llegia. A la separació de les paraules per espais es va arribar per fer més llegible l’escriptura (quan parlem no separem les paraules, només separem les paraules quan escrivim).

És sabut que Word utilitza (preferentment) per fer un salt de línia els espais entre paraules. Això produeix, en ocasions, que se separin paraules que han de romandre juntes o se separen paraules que convé que romanguin juntes per facilitar la lectura. Són molts els casos en què han de romandre junts text separat per un espai.

  • Una quantitat i la seva unitat: 200 km., 12 kg., 180 €, 50 anys, 3 cotxes, 40 ºC
  • Quan una xifra es referència a un origen: 150 a. C., 08:30 pàg. m.
  • Quan s’agrupen números en blocs i se separen per espais per facilitar la lectura: nombre targeta de crèdit 1234 5678 9012 3456.
  • En els noms de reis o Papes: Felipe II, Joan XXIII
  • el títol honorífic i el nom: senyor José, el Sr. García.
  • Els títols de novel·les o pel·lícules: el Álamo.
  • noms compostos: José Ramón, Luis Miguel.
  • el concepte i la dada: CP 11111, DNI 11111111A, s. XV.
  • I moltes més.

Com mantenir juntes dues paraules en la mateixa línia?

S’utilitza l’espai de no separació, (també anomenat espai sense ruptura, espai sense retorn de línia, espai fix, espai dur, espai irrompible, …) i en Word l’espai de no separació s’escriu pulsandoCtl + May + Barra d’espai

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *