EnMap Study. Environmental map of Population Cohort GCAT

← Altres projectes

Investigador: Dr. Rafael de Cid / Dr. Manolis Kogevinas Institució: IGTP / ISGLOBAL

Collaborators: Gemma Castaño ISGLOBAL, Anna Carreras IGTP

Project description

ANTECEDENTS: GCAT. Genomes For Life, és un estudi genètic de les malalties comunes implementat per al desenvolupament d’una medicina personalitzada basades en el perfil genètic dels individus. En aquest tipus de malalties, al costat de la base genètica, l’exposició ambiental és un factor de risc determinant, i en molts casos l’expressivitat dels determinants genètics només és interpretable sota la consideració conjunta dels determinants ambientals en què es mou el subjecte ; determinants interns, com els hàbits de vida o el microbioma, o externs, amb les exposicions a contaminants ambientals, com l’exposició lumínica, soroll, partícules dela aire, temperatura, etc. Resultats d’estudis controlats sobre la interacció de l’genoma i l’ambient han demostrat el paper rellevants de la interacció gen-ambient. Els estudis controlats són petits, i poc concloents, i les grans cohorts, són costoses, i de difícil seguiment. L’ús de grans bases de dades públiques disponibles sobre els contaminants ambientals a Catalunya i les tècniques basades en la informació geogràfica permetran la incorporació de l’perfil d’exposició detallat en la major part del territori i la seva actualització d’una forma no invasiva.

OBJECTIU: Definir a nivell personal el mapa de l’exposició exògena a contaminants ambientals mitjançant Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) de la cohort GCAT i crear una base de dades analitzable per a l’estudi de les interaccions gen-ambient .

MÈTODES: Mitjançant un projecte coordinat s’aplicarà l’enfocament de “exposoma” a una cohort d’adults (GCAT) per avaluar exposicions ambientals i estils de vida relacionats amb els entorns urbans i la seva associació amb la salut. La cohort GCAT inclou 20.000 adults voluntaris a Catalunya, principalment de zones urbanes, que han completat qüestionaris, han proporcionat mostres biològiques i estan registrats en el sistema electrònic d’atenció primària i hospitalària. S’aplicaran metodologies de Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) per avaluar exposicions ambientals (proximitat a espais naturals / verds, estructura urbana, temperatura, contaminació de l’aire, soroll i llum artificial a la nit) utilitzant dades ja existents (p.ex. Atles urbà, imatges Landsat). Es faran anàlisis de mediació per avaluar variables intermèdies (p.ex. activitat física).

RESULTATS: S’ha d’identificar un mapa d’exposició exògena per ser incorporat en l’anàlisi gen-ambient de el projecte biomèdic GCAT.

Contact person: Dr. Manolis Kogevinas, Dr. Rafael de Cid

Web link: https://www.isglobal.org

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *