Dret internacional; advocat en dret internacional i comunitari | budi-abogados.com

Quan parlem de dret internacional hem de distingir en dos grans tipus de dret internacional:

 • Dret internacional públic
 • dret internacional privat

Encara que el terme “dret internacional” es pot atribuir també a el dret internacional dels drets humans i als el dret internacional humanitari, categories que definirem residualment a la fi de la pàgina, ens interessen els dos primers conceptes, el primer, és a dir, dret internacional públic, de manera que aclareix i delimita el concepte de dret internacional privat i aquest últim perquè regula les relacions entre particulars, normalment, en el seu aspecte transnacional, com ara:

 • Divorci de persones de diferent nacionalitat.
 • Adopció de menors d’una altra nacionalitat.
 • Indemnitzacions per accidents de trànsit de persones accidentades en un país diferent al d’ seva nacionalitat.
 • Gestió de la herència d’un estranger mort en un tercer país de residència.
 • Contractes entre empreses de diferents nacionalitats.
 • Reconeixement i execució de sentències en un país diferent a què va ser dictada la sentència i on el condemnat té els seus béns.
 • Sol·licitud d’embargaments transfronterers.

dret internacional públic

Vista la introducció anterior, vam explicar tot seguit el concepte de dret internacional públic. El dret internacional públic és el que regula les relacions dels estats i altres ens jurídics internacionals com ara organitzacions internacionals (per exemple l’ONU), o comunitats bel·ligerants, com ara el Front Sandinista d’Alliberament Nacional (FSLN). La seva estructura es deu a la coordinació i no a la subordinació, on els súbdits d’un estat estan sotmesos als seus poders. Principalment, la normativa de dret internacional públic està formada per acords entre estats, el costum internacional i els principis generals de dret.

Dret internacional privat

Assegut el concepte de dret internacional públic ens serà més fàcil entendre el que és el dret internacional privat. Així doncs, el dret internacional privat (anomenat originalment dret de gents o ius gentium) s’ocupa de les situacions jurídiques de les persones en l’àmbit internacional o, dit d’una altra manera, quan en aquestes relacions intervé un element estranger. Cal fer notar que no soluciona els conflictes entre les persones, sinó que determina que sistema jurídic s’ha d’aplicar a les conflictes on intervé l’esmentat element estranger de el dret internacional privat. D’aquesta manera, en la gran majoria de les situacions de dret internacional privat haurem de plantejar-nos i resoldre les següents tres preguntes:

 1. En quin estat estan els tribunals competents que hauran de solucionar el conflicte de dret internacional privat entre les persones?
 2. quin dret, quines normes o quin sistema jurídic, han d’aplicar els tribunals d’aquest estat determinat?
 3. quines conseqüències té una sentència dictada en un estat diferent a què es deu o pot executar?

a tall d’exemple aclaridor, exposem a continuació un cas de dret internacional privat on l’aplicació de les tres preguntes anteriors cobren màxima rellevància:

 • Exemple: Un matrimoni contret a Berlín sota les lleis civils alemanyes i format per un súbdit alemany i per un nacional francès tenen la residència habitual a Palma de Mallorca. L’esposa, fonamentant-se en el Codi Civil espanyol, de nacionalitat francesa, interposa demanda de separació en un jutjat de Palma de Mallorca. El marit, de nacionalitat alemanya, vol oposar-se a aquesta demanda per qualsevol motiu, ja que no accepta una separació i creu que aquesta seria perjudicial per a les dues nenes menors d’edat fruit del seu matrimoni. Com operen les tres preguntes anteriors en el present exemple?.

Conceptes de dret internacional

Per a finalitzar l’exposició sobre el dret internacional, per fer-nos una idea pràctica i aproximada d’aquest, tal com hem promès a el principi de la pàgina, ens resta per definir els conceptes de dret internacional dels drets humans i dret internacional humanitari.

 • el dret internacional humanitari, és el conjunt de normativa consuetudinària o convencional destinada a ser aplicada en contenciosos bèl·lics, domèstics o internacionals, i l’objectiu és limitar per qüestions humanitàries el dret de les parts enfrontades a la seva lliure elecció d’una metodologia i / o una armamentística per aconseguir el seu objectiu bèl·lic, protegint els civils i els seus patrimonis que poguessin resultar afectats.En resum podríem dir que el seu objectiu és protegir la població civil o disminuir els ” danys col·laterals” .
 • El dret internacional dels drets humans , per contraposició a la definició anterior , s’encarrega d’impedir l’arbitrarietat de l’ poder que exerceixen els estats sobre l’individu , no té com a objectiu directe l’atenuació de l’operativa bèl·lica.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *