Direcció general de Migració

OBJECTE DEL TRÀMIT

SOL·LICITAR EL REGISTRE DE INVITACIÓ A PERSONES ESTRANGERES PERTANYENTS Als GRUPS II I III DE PAÏSOS PER A L’EMISSIÓ DE VISA CONSULAR.

APLICABLE:

Persona Boliviana i Estrangera

INFORMACIÓ SOBRE TRÀMIT:

Procediment de registre de carta d’invitació a persones estrangeres per a l’emissió de visa d’ingrés per turisme o visita i permanència transitòria per feina.

Autoritzar el registre d’invitació de persones naturals i jurídiques a persones estrangeres per a l’emissió de visa d’ingrés per turisme o visita o permanència transitòria per treball d’acord a normativa vigent.

El tràmit és personal, senzill i no requereix de tramitadors. L’únic import que has de cancel·lar és el que estableix la norma

REQUISITS GENERALS

 • Per visa d’ingrés per turisme o visita:
  • Carta d’invitació amb documentació que acrediti el domicili legal a Bolívia amb qualsevol dels següents documents que es detallen a continuació:
   • Factures dels últims tres (3) mesos de serveis bàsics (aigua, llum, telèfon) que es trobin al seu nom.
   • Contracte de lloguer o anticrètic vigent.
   • Altres relacionats.
 • Per permanència transitòria per objecte determinat per treball (en cas de treball remunerat amb relació de dependència):
  • Carta d’invitació de l’entitat o empresa, adjuntant la següent documentació:
   • Còpia simple d’Acta de Constitució, NIT o la seva certificació electrònica o registre de comerç FUNDEMPRESA ..
   • Croquis d’ubicació de la entitat o Empresa.
 • Tots els documents emesos pel país d’origen o de la seva última residència en un altre idioma diferent de l’espanyol hauran de ser traduïts i degudament legalitzats.
COST

 • Cost a UFVs: 160
 • Cost a B: 368
 • El tràmit té una durada de fins a 5 dies.
 • El cost de l’tràmit serà cancel·lat en el compte fiscal recaptadora de el Ministeri de Govern al BANC UNIÓ.
LLOC D’ATENCIÓ:

 • Oficina Central de la Direcció General de Migració – La Pau de dilluns a divendres de 7:30 a.m. a 15:30

NORMES LEGALS QUE REGULEN EL TRÀMIT:

Constitució Política de l’Estat Plurinacional de Bolívia, de data 07/02/2009. Llei Nº 1178 d’Administració i Control Governamentals, de 20/07/1990.
Llei Nº 2027 de l’Estatut de l’Funcionari Públic, de data 29/10/1999.
Llei Nº 2341 de procediment administratiu, de data 23 / 04/2002.
Llei de Migració N ° 370 de el 8 de maig de 2013. Decret Suprem N ° 1923 del 12 de març de 2014. a

INFORMACIÓ ADDICIONAL

PDF - 348.2 KB REQUISITS PDF - 348.2 KB PROCEDIMENT a

a

Tornar

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *