Destacat (Català)

L’educació d’un adolescent amb Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH) és un gran repte. En molts casos no responen a les recompenses i càstigs ni aprenen dels seus errors en la mateixa mesura que els adolescents sense TDAH. És per això, que el model educatiu que adoptin els pares estableix una relació directa amb el seu comportament. Adoptar un model educatiu positiu o negatiu suposarà llavors un canvi a millor oa pitjor en el desenvolupament d’aquesta etapa.

Els models educatius positius o funcionals es basen en uns criteris generals d’educació parentofilial:

  • Tenen en compte la comunicació dels afectes i li assigna una gran importància en l’educació dels seus fills.
  • Estableixen límits i normes.
  • Fonamental l’asimetria de rols (entre pares i fills).
  • Hi ha un control parental en tot el relacionat a la vida dels seus fills (amics, escola, activitats extraescolars, riscos, etc. .).
  • Ofereixen conductes alternatives a el mal comportament.
  • els pares actuen com a models.

Avantatges dels models d’educació funcionals

  1. No s’abandona l’autoritat educativa, ni la instrucció, ni la vigilància, ni el reforç i ni el càstig, sinó que s’apliquen de manera conscient i raonada amb l’adolescent.
  2. Aquests models són funcionals perquè incideixen en l’aprenentatge de el coneixement social de les normes i la seva instrucció perquè siguin complertes. És un bon model de socialització.
  3. Es fa fonamental que es transmeti de forma primera a través de la família i l’escola, per ser els ambients més directes on es pot intervenir amb l’adolescent, i per ser els primers agents de socialització.

Exemples de models d’educació funcionals amb l’adolescent amb TDAH: el Model Inductiu de suport o Disciplina Inductiva i el Model de suport Conductual Positiu.

TDAH MODEL DISCIPLINA postiva ADOLESCENTS

Model Inductiu de Suport o Disciplina Inductiva

Ja que el desenvolupament socioemocional l’adolescent es considera clau en aquesta etapa de transició a la vida adulta, el Suport emocional s’estableix com el principal mecanisme d’acció. L’objectiu és transmetre afecte i acceptació, i per això els pares es mostren disponibles i interessats en informar o orientar als seus fills, com a figures de referència d’aquests.

No es tracta simplement d’ `la veu de la experiencia`, sinó de transmetre una ‘veu d’experiència cercana`. Els pares no han de descuidar la diferència generacional, les limitacions personals i els conflictes interns de l’adolescent, els quals marquen una gran distància entre tots dos.

L’adolescent necessita poder identificar-se en les experiències paternals i trobar-li sentit a la seva situació actual, perquè aquestes actuïn a manera d’aprenentatge vicari. Els pares requereixen d’empatitzar amb l’estat actual de l’adolescent, a l’hora de plantejar solucions o actuar com a models d’actuació `correctos`.

Un altre aspecte fonamental d’aquest model és la Asimetria de rols: els pares NO són amics dels seus fills, ni han d’aspirar a ser-ho. Els pares són pares (figures d’autoritat, protecció i cura) i han d’actuar en conseqüència: ha d’existir un control i una supervisió paterna acompanyant el suport emocional.

La relació educativa de la Disciplina Inductiva no es tracta d’una relació de coerció, sinó de conducció, d’orientació, d’autoritat `razonada` i` obediencia` participativa. Les normes i els principis d’actuació se sotmetin a el diàleg i la discussió, on preval l’autoritat dels pares i dels educadors, ja que aquests posseeixen coneixements, experiència i la responsabilitat de l’educació i benestar dels menors. a Prima el diàleg, l’explicació de la norma, la prevenció de riscos … assumint i respectant l’autonomia personal de l’adolescent, on el compliment de les normes ha de ser vigilat i reforçat. Sempre que la norma s’hagi respectat. O apareguin conductes adequades.

L’objectiu de la disciplina inductiva és doncs, la seva desaparició. Anar donant pas a l’autonomia mitjançant raons interioritzades; aprendre a autoregular-se, presa de decisions, jerarquia de necessitats, ús de recursos de suport, etc.

Un mètode perfecte perquè els adolescents amb TDAH , siguin capaços d’autoregular en seves pròpies conductes , sent independents de la figura d’ autoritat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *