Curs Contribucions de el pensament japonès a el segle XXI


Contingut

1. La filosofia japonesa: Història, context i trets de la filosofia japonesa.

Els estudiants tindran una visió panoràmica de les característiques generals de la tradició filosòfica japonesa, com es diferencia de la filosofia occidental, quines són les seves etapes principals i quines les principals corrents que la conformen.

2. Naturalesa:

L’harmonia i connexió entre els éssers vivents. L’ésser humà com a part de la natura. Enfrontar la crisi ambiental. En aquesta sessió abordarem com es concep la natura al Japó: la connexió orgànica entre totes les coses, la plena participació de l’ésser humà en aquesta interconnexió i les implicacions ètiques i religioses d’aquesta cosmovisió. També pensarem el que podria dir-nos sobre els problemes ambientals contemporanis.

3. Ciència i tecnologia: La ciència i el nihilisme. Pensament científic al Japó. Nous camins per al pensament científic.

Explorarem aquí la manera com la ciència ha estat assimilada i pensada al Japó. Ens enfocarem en la reflexió de el filòsof Nishitani Keiji (1900-1990) sobre l’impacte espiritual de el pensament científic, quins problemes suposa i com resoldre’ls.

4. Subjectivitat:

El subjecte en relació amb la natura. La interdependència i la vida social. El subjecte en l’era global.

En aquesta sessió mostrarem que al Japó sempre hi ha hagut profunda consciència de la subjectivitat. Els estudiants aprofundiran en les perspectives japoneses sobre la individualitat humana i en com poden ajudar-nos a pensar críticament la subjectivitat moderna.

5. Estètica i espiritualitat:

La poesia com a expressió de la saviesa. Influència de l’zen en les arts. Quin és el paper de l’art en l’era de la tecnologia digital?

En aquesta sessió, els estudiants podran conèixer les diverses categories estètiques del Japó, la influència de el sintoisme i el budisme zen en les arts, i igualment l’estreta relació entre espiritualitat i art al país de el sol naixent.

6. Societat i política: La influència confuciana en la mentalitat japonesa. Estat i democràcia. La dona.

Per a finalitzar el curs, explorarem les bases espirituals i filosòfiques que configuren la societat i la política al Japó contemporani. Així mateix, pensarem què poden dir-nos sobre la democràcia, les qüestions de gènere i la política social.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *