Com calcular el temps de vida útil del teu client en el teu negoci

el temps de vida útil del teu client és un factor molt important per aconseguir l’èxit del teu negoci; conegut com CLV. Amb aquest es pot aconseguir saber amb precisió la quantitat de clients de valor que tindràs en cert període de temps.

És fonamental conèixer el temps de vida dels teus clients ja que d’aquesta depèn si el teu negoci serà o no viable a llarg termini.

Tenint domini de la quantitat de clients requerit per al teu negoci i el seu valor, podràs precisar la quota de diners que hauràs de gastar en la captació de clients.

A continuació et detallaré una manera molt fàcil de calcular el CLV; per això has de tenir en compte dos factors de molta importància dins de el temps escollit, que són: valor mitjà de compra i freqüència de compra.

Valor mitjà de compra: Simbolitza la porció de diners que el client paga en cada compra que realitza. Per aconseguir aquest nombre, senzillament treu els ingressos meritats en el període d’un any (el temps emprat és al teu gust) i divideixes el resultat pel nombre de compres que has realitzat en aquest temps.

Valor promig de compra = Ingressos total meritats / el nombre de vendes.

Freqüència de compra: Simbolitza la quantitat de comandes generades pel client en el període de temps seleccionat. Per calcular-divideixes la quantitat de compres total generada en el temps seleccionat, en aquest cas un any entre el nombre total de clients d’aquest període, obtenint com a resultats la freqüència de compra.

Freqüència de compra = Nombre de vendes / clients totals.

Calcula el temps de vida útil del teu client durant un any

Una vegada que té els dos factors esmentat anteriorment, pots saber clarament el que et proporcionarà a client durant aquest temps.

Valor el client anual = Valor mitjana de compra durant un any X la freqüència de compra durant en el mateix temps.

Per últim has de saber quin és la mitjana de vida útil del teu client en el teu negoci, òssia el lapse de temps que durarà el teu vincle amb el client abans que et deixi de comprar freqüentment. Per calcular el CLV (valor de vida del teu client) hauràs de seguir la següent fórmula:

CLV = Valor client en l’any X Mitjana de vida del teu client.

Amb aquests càlculs ja esmentats anteriorment et serviran per estudiar i avaluar la rendibilitat del teu negoci a determinat temps; ja que coneixent a detall el teu CLV t’ajudarà a impulsar el teu negoci ia seleccionar els clients que realment són adequats per a la vida útil del teu negoci.

Tractar d’augmentar el valor de vida o temps de vida útil dels teus clients és una bona tècnica per pujar la mitjana de compra en el teu negoci; has de animar-se constantment a que inverteixin més en cada compra realitzada, llançant descomptes en els teus productes i promocions. I no només és aconseguir que els teus clients tornin al teu negoci sinó que ho facin molt sovint i per molt de temps.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *