Aprèn web

a

a

3.3 Enllaços interns

html

Definició

Es denominen enllaços interns aquells que porten a una altra part de la mateixa pàgina. Per a això la pàgina ha de ser prou llarga perquè no hi hagi sencera a la pantalla, i calgui accedir a gran part d’ella utilitzant la barra de desplaçament, generalment la vertical.

En aquest cas es poden col·locar uns enllaços, generalment a el principi de la pàgina, que pulsándolos ens portin a les diferents parts de la pàgina.

Tot i que aquests enllaços solen col·locar-se a el principi de la pàgina, en realitat podem col·locar-los en qualsevol lloc, i fer que apuntin a qualsevol altre lloc de la pàgina. el punt de la pàgina a què apunten apareixerà el més a prop possible de la cantonada superior esquerra de la pantalla

Els enllaços interns consten de dues parts: ja que a l’estar els dos a la mateixa pàgina, cal indicar no només l’origen, sinó també el destí.

a

origen i destí

el punt d’origen és on premerem per activar l’enllaç. ahi hem de col·locar l’etiqueta d’origen que serà la següent:

< a href = “# destí” > Texto_del_enlace < / a >

l’etiqueta que fem servir és la mateixa que per a un enllaç normal, però en el valor de l’atribut href escriurem un nom per a la destinació, sempre precedit de el signe # (coixinet).

aquest nom que li hem donat a la destinació, serà la referència per arribar-hi, per tant haurà d’estar a l’etiqueta que marqui el destí.

el punt de destinació és on volem que ens envieu l’enllaç: aquí hem de col·locar l’etiqueta de destinació, que serà la següent :

< a name = “destí” > Texto_del_destino < / a >

Aquí l’etiqueta <a> no porta l’atribut href ja que no és d’origen, sense això porta l’atribut name que és el que indica on és el destí. El valor de l’atribut name ha de ser el mateix que el valor de l’atribut href a l’etiqueta d’origen, però sense la coixinet (#) . Vegem un exemple d’el codi:

De: <a href="#apartado3">Ir al apartado 3</a>

Destinació: <a name="apartado3">Apartado 3</a>

el text de l’etiqueta de destinació pot ser qualsevol, i a l’contrari que en l’etiqueta d’origen, aquest no porta cap marca ni canvi d’estil. (El text no es distingeix de la resta, no apareix ni en diferent color ni subratllat). Normalment els enllaços de destinació es solen posar en títols o subtítols de seccions, oa la primera línia d’aquests.

Per veure una pàgina d’exemple amb enllaços interns prem en la següent:

pàgina d’exemple

a

Accés a enllaços interns des d’una altra pàgina.

Podem accedir també a la destinació d’un enllaç intern des d’una altra pàgina, per a això després d’escriure la ruta o l’URL de la pàgina a l’enllaç, escriurem el signe # (coixinet) i el valor de l’atribut name que té en la pàgina de destinació.

Això és vàlid tant per a enllaços locals com per enllaços externs. vegem aquí alguns exemples:

< a href = “html3_2.php # rutas_absolutas” > Rutes absolutes < / a >

Des d’aquesta pàgina en la qual estem podem accedir a la pàgina anterior i anar directament a la secció indicada, ja que aquí hem posat un enllaç de destinació amb l’atribut “name” per identificar-lo .El enllaç quedarà així:

rutes absolutes

Com ja hem dit en la pàgina anterior hem posat l’enllaç de destinació de la següent manera:

< h4 > < a name = “rutas_absolutas” > Rutes absolutes < / a > < / h4 >

Vegem ara un exemple on escrivim a un enllaç intern d’una pàgina externa a la nostra . L’enllaç quedarà així:

< a href = “http://es.wikipedia.org/wiki/Colores_web#Tabla_de_colores”> Taula de colors en Wikipedia < / a >

Després d’escriure l’enllaç perquè ens porti a aquesta pàgina, escrivim el símbol coixinet (#), i el nom de la secció, tal com estáen l’etiqueta de destinació. l’enllaç quedarà així:

Taula de colors en Wikipedia

a

a la següent pàgina veurem els enllaços amb adreces de correosy de descàrrega d’arxius, i també com obrir un enllaç en una pestanya a part

Altres enllaços.

a

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *